Data Analyst

Som dataanalytiker i Maritech vil du bli del av et ungt og kompetent analyseteam med bakgrunn og erfaring fra IT, matematikk/statistikk, maskinlæring, logistikk og finans.

Arbeidssted: Molde | Søknadsfrist: 6. september 2019

Maritech er markedsleder innen utvikling og leveranse av forretningssystemer til sjømatnæringen og leverer løsninger til mange av de største og ledende sjømatselskapene. Vi er i en ekspansiv vekstfase som blant annet inkluderer produktutvikling, internasjonalisering, nye forretningsmodeller og markedsarbeid.

I samarbeid med sjømatnæringen skal vi utvikle morgendagens løsninger med sterkt fokus på digitalisering, elektronisk samhandling og automatisering. Maritech sitt største kontor er i Molde, og vi har kunder i hele Norge, i Europa og Nord-Amerika.

Teamet ble etablert i 2018, er inne i en periode med god vekst. Kombinert med Maritechs solide erfaring i å levere løsninger for sjømatindustrien er vi unikt posisjonert til å være med å bygge opp nye bransjeløsninger innenfor forretningsanalyse, dataanalyse og maskinlæring.

Arbeidsoppgaver

 • Skape verdi for våre kunder ved å bruke dataanalyse for bedret virksomhetsstyring
 • Innhente og tilrettelegge store datasett for analyse
 • Utvikle modeller, algoritmer og analyser for å trekke ut innsikt og kunnskap fra store datamengder
 • Utvikle rapporter og analyser i PowerBI
 • Bidra til å drifte og utvikle vår plattform for datainnsamling og analyse
 • Bistå sluttbrukere med opplæring og adopsjon av våre løsninger
 • Bidra til å utvikle og vedlikeholde faglig kompetanse

Ønskede kvalifikasjoner og erfaringsbakgrunn

 • Bachelor/Mastergrad innenfor relevante fagområder som Computer Science, Matematikk/Statistikk, Kybernetikk, eller Økonomi
 • God evne til å kommunisere kompliserte faglige problemstillinger på en enkel måte
 • God evne til å omsette data og analyse til relevant innsikt
 • Nysgjerrig på ny teknologi, og ønske om å bygge kunnskap om hvordan datateknologi kan utvikle sjømatbransjen
 • Erfaring med, eller interesse for, metoder og teknologiplattformer knyttet til maskinlæring, AI og stordata
 • Erfaring fra verktøy og teknologier som Microsoft Azure, Power BI, SQL, Python, R, Qlik eller Tableau er en fordel.

Personlige egenskaper

 • Løsningsorientert
 • Åpen og uredd
 • Initiativrik
 • Strukturert
 • Nysgjerrig på ny teknologi
 • Selvstendig

Send oss din søknad

Søk innen 6. september til job@maritech.no

For mer informasjon om jobben, kontakt Oddvar Husby, Director Analytics på ohusby@maritech.no eller 995 81 729