Lillebakk har blitt en del av Maritech – hva betyr det for deg?

Fra 1. september ble Lillebakk fusjonert inn i Maritech Systems. Vi opplever allerede verdifulle synergieffekter som vil være svært positive for dere som er kunder og partnere.

Et av de viktigste områdene som er styrket, er at vi har fått flere utviklingsressurser for LiNSIGHT-plattformen. Dette gir oss både økt fart og faglig bredde i utviklingsarbeidet, og gjør oss mindre sårbare med hensyn til personavhengighet. Vi har også fått flere prosjektledere som proaktivt kan støtte og sikre fremdrift i prosjektene, i tett samspill med kundene. 

Mer tilgjengelig for kunden

Tilgang på langt flere operative ressurser kommer deg som kunde/partner til gode når det gjelder leveransekraft på tid og kvalitet. Å være en del av en større organisasjon gir oss også administrativ support, for deg betyr dette enda bedre tilgjengelighet og kommunikasjon.  

Andre Lillebakk fortsetter som Director IoT, og har ledet fusjonsarbeidet sammen med Odd Arne Kristengård, konstituert CEO i Maritech. Kristengård har i overgangsfasen gått inn som daglig leder fra rollen som COO/leder for forretningsområdet Production i Maritech, der han har jobbet tett og godt sammen med LINSiGHT-teamet siden 2017. 

Tverrfaglige prosjekter

Som en del av Maritech får vi nå internasjonal erfaring og et globalt nettverk av kunder, partnere og kolleger. Samtidig er det viktig for oss å prioritere, samt bygge videre på den lokale tilhørigheten og relasjonene i Molde og Møre og Romsdal. 

Det er viktig for Maritech å fortsatt jobbe for å hente ut potensialet i segmentene Lillebakk har bygd opp, både med tanke på nysalg og eksisterende kundeportefølje. Dette gjelder også utover markedene Maritech tradisjonelt har fokusert på, sjømat og logistikk. Videre ser vi mulighetene til å dra nytte av ulik kompetanse på tvers av næringene, og styrke oss videre gjennom tverrfaglige prosjekter.

Store ambisjoner

Vi er sikre på at innovasjonsevnen vår styrkes gjennom oppkjøpet. FoU-aktiviteter, nysgjerrighet og nyskaping er en svært viktig del av både kulturen og strategien i Maritech. Høy fart og store ambisjoner er andre felles karakteristika som støtter vårt videre samarbeid. Maritech er rigget for betydelig global vekst, med dyktige ansatte, solide eiere og verdensledende løsninger som gjør at vi nå kan utvikle oss raskere og bedre enn vi hadde hatt anledning til på egenhånd. 

Nysgjerrig?