Atlantic Sapphire velger Maritech som teknologipartner

Atlantic Sapphire har valgt Maritech som leverandør av forretnings- og produksjonssystemer.

Maritech, verdensledende leverandør av programvare og analyseverktøy for sjømatnæringen, kunngjør i dag et nytt partnerskap med Atlantic Sapphire, pionerer innen landbasert oppdrett. Prosjektets første fase omfatter selskapets BluehouseTM oppdrettsanlegg i Danmark og Florida, og forventes å vokse gjennom 2020. Det totale omfanget av løsningen støtter Atlantic Sapphires planer for prosessering og distribusjon av inntil 220 000 tonn fisk og fileter innen 2031.

Sporbarhet og kontroll

Atlantic Sapphire implementerer Maritechs DigitalSeafood TM software, og forteller at de vil benytte en kombinasjon av sky- og on-premiseløsninger. Systemene optimerer og automatiserer prosesser i produksjon, salg og distribusjon og sikrer effektivisering, sporbarhet og kontroll gjennom hele verdikjeden. Prosjektet ledes og supporteres av Maritechs team i Nord-Amerika, som har mer enn 20 års erfaring med leveranser av løsninger til sjømatindustrien.

– Vi er fornøyde med å ha valgt Maritech, og er trygge på at dette partnerskapet vil være verdifullt for vår videre vekst. Teknologisk innovasjon er et av våre viktigste fokusområder, og relasjonen vår til Maritech er et strategisk valg.

Johan Andreassen, CEO i Atlantic Sapphire

Atlantic Sapphire er en pioner innen landbasert oppdrett, og vi er svært glade for å ha blitt valgt som partner. Vi deler visjonene og ambisjonene de har, og ser frem til å bidra til økt verdiskapning i den videre vekstfasen. 

Janne T. Morstøl, CEO Maritech

Om Atlantic Sapphire

Atlantic Sapphire er pionerer innen Bluehouse TM landbasert lakseoppdrett, lokalt, og transformerer proteinproduksjon, globalt. Selskapet etablerte sitt innovasjonssenter i Danmark i 2011, med fokus på å utvikle teknologi og metodikk som muliggjør skalering av kommersiell produksjon for forbrukermarkedet.

I USA har Atlantic Sapphire siden 2010 jobbet med å identifisere og godkjenne en ideell lokasjon for et BluehouseTM oppdrettsanlegg i Miami, Florida. Første fase av utbyggingen er godt i rute, og selskapet estimerer å produsere 10 000 tonn laks hvert år fra Q3 2020. Det er sikret vannhåndteringstillatelser for produksjon av opptil 90 000 tonn per år, og målet er å nå 220 000 tonn innen 2031. 

Les mer på atlanticsapphire.com.