Seaborn

– Maritech Analytics gir oss bedre innsikt og forståelse av dataene våre, sier Merete Lunde, Supply Chain Manager i Seaborn.

Kundecase, Analytics

Fakta i stedet for gjetning

Seaborn er en av de ledende eksportørene av laks og ørret i det globale markedet, og har brukt Maritech DGS Analytics som strategisk beslutningsverktøy siden 2019.

Analyseplattformen samler inn og visualiserer data fra alle relevante datakilder. Dette gjør Seaborn i stand til å forbedre prosesser, lønnsomhet og redusere tid brukt på å søke etter data og utarbeide rapporter.

– For oss var det et helt naturlig å velge Maritech Analytics, sier Merete Lunde, Supply Chain Manager i Seaborn.

Lunde fremhever visualiseringen av deres komplekse data som en av de mest verdifulle fordelene med løsningen.

– Power BI-funksjonaliteten gir oss praktisk innsikt og bredere forståelse av dataene våre. Vi kan enkelt analysere både dagens situasjon og visualisere fremtidige endringer, sier Lunde.

  • – I stedet for å bare samle inn data, bruker vi nå mer tid på å analysere. Dette gir oss bedre grunnlag for å ta gode beslutninger.

    Merete Lunde, Supply Chain Manager i Seaborn.

/ 1

KPIer og dashbord

Med Maritechs Analytics-løsning gjør Seaborn data om til innsikt med skreddersydde KPIer (Key Performance Indicators) for rapportering, og har gått fra fra reaktive til proaktive beslutningsprosesser. Seaborn kan få tilgang til data fra mange kilder i én portal, og bruker dashbordet for å dele innsikt på tvers i organisasjonen.

Lunde sier at Analytics-verktøyet og tett samarbeid med Maritechs Data Science-team har endret Seaborns rutiner og arbeidshverdag.

– Dashbordet gir alle avdelinger dagens status og fokus. Det betyr at vi kan ligge et skritt foran i stedet for å bruke tid på brannslukking. Og møtene våre er nå i større grad basert på fakta i stedet for antakelser.

Nysgjerrig? Vi vil gjerne snakke med deg og gi deg en demo!

Fyll inn skjemaet og vi kommer tilbake til deg så fort vi kan.