Kundecase: Termo Partner

– Alt blir oppdatert på sekundet

 

«Om det ikke hadde vært for Maritech, hadde vi ikke vært der vi er i dag,» sier Rune Ommedal, daglig leder i Termo Partner AS.

Selskapet, som er en av Norges største transportører av blomster, har Blomsterringen som eier og  største kunde. De siste årene har de jobbet mye med digitalisering, noe som har gitt store besparelser i både tid og kost.

160 000 oppdrag ferdigfakturert ved nyttår

«Sammen med Maritech har vi blitt kvitt svært mange manuelle prosesser og blitt mye mer effektive,» forteller Ommedal. «Et eksempel – der vi tidligere holdt på med fakturering fra fjoråret langt utover våren, får vi nå unna alt i starten av januar. Denne gangen var det 160 000 oppdrag som ble kjørt automatisk gjennom systemet. Det sier seg selv at det er gull verdt for både likviditet og tidsbruk, når alt gjøres digitalt og går av seg selv.»

Per i dag bruker Termo Partner Timpex Confirm og Timpex TMS. Nå er vi glade for å kunne dele nyheten om at Termo Partner blir første kunde, utenom pilotene, som vil starte med nye Maritech TMS i sky. Prosjektet er ventet å starte til høsten 2024. “For oss er dette et helt naturlig valg, og vi gleder oss til å komme i gang. Da kan vi jobbe enda smartere, bli enda mer effektive, og det blir også enklere å få ned CO2-avtrykket,” sier Ommedal.

55 000 tomgods-oppdrag

Historisk sett har transportbransjen vært preget av store mengder papirarbeid og manuelle prosesser.

«Sammen med Maritech har vi fokusert på den digitale reisen til et transportoppdrag, og det er dette området som har blitt effektivisert til det ytterste de siste årene,» sier Ommedal.

Han forklarer videre: «Det viktigste vi har gjort gjelder tomgodsretur – Termo Partner hadde 55 000 tomgodsoppdrag i 2022. Der har det vært svinn og mye papirarbeid i alle år, noe som har skapt både merarbeid og unødige ekstrakostnader. Disse oppdragene ble tidligere skrevet ned på papirlapper eller fraktbrev, og deretter manuelt registrert opptil flere uker senere. Nå blir alt oppdatert på sekundet det legges inn i appen, når sjåføren er i butikken. Når man legger inn returen av containere i appen, blir systemet automatisk oppdatert med saldoen som viser hvor mange containere hver enkelt butikk skylder. Dette oppdateres automatisk i containerregisteret.»

Termo Partner - kundecase Timpex Confirm og TMS fra Maritech

Sømløst, automatisk og effektivt

«I Timpex Confirm har vi også utviklet et bookingsystem. Vi mottar oppdragene via EDI, der informasjonen om hvem varen er fra og til, samt alle økonomiske data, er inkludert. Når sjåføren skanner oppdraget på turen, leverer i butikken og deretter returnerer tomgodsoppdraget tilbake og kommer tilbake til den offisielle avsenderen, ligger all data klar for fakturering. Vi fakturerer med en todagers delay, og alt er koblet sammen med kunden, slik at det blir en automatisk bokføring,» fortsetter Ommedal.

«Vi har tatt vekk ekstremt mange manuelle prosesser, alt er sømløst uten at ansatte trenger å bruke unødig tid.»

«Bare å tenke seg 3-4 år tilbake, da satt det mange mennesker og førte alt manuelt, sjekket faktura og førte tomgodset. Så det har vært en enorm digitaliseringsprosess,» sier han.

«Det å drive mest mulig effektivt økonomisk, bruke minst mulig kilometer på å få ut blomster til kunden har óg et viktig miljøaspekt, der CO2 avtrykket og drivstofforbruk er noe vi er nødt å jobbe sammen for å få ned.»

Termo Partner og Blomsterringen - kundecase Timpex Confirm og TMS fra Maritech

Ikke noe vanlig kunde-leverandør-forhold

“Det fine med samarbeidet vårt med Maritech, er at det ikke er et vanlig kunde-leverandør forhold,” sier Ommedal. Han legger vekt på dynamikken i samarbeidet og fortsetter: «Når vi møter på ulike problemstillinger i hverdagen, utfordrer vi Maritech til å finne kreative løsninger – løsninger de også kan ta med seg videre til andre kunder.”

Avslutningsvis sier han: “Vi setter stor pris på samarbeidet vi har og har hatt i flere år nå, og det ønsker vi å utvikle videre. Vi er sikre på at vi sammen med den kreative gjengen deres, og den nysgjerrige og gode gjengen vi har hos oss i Stryn, så skal vi finne enda flere muligheter fremover. Termo Partner hadde ikke vært der vi er i dag om det ikke var for dere, og det vi har fått til sammen.”

Nysgjerrig? Vi vil gjerne høre fra deg!