Personvern

Her finner du våre juridiske vilkår med personvernerklæring. Du kan se vår rammeavtale her.

Sist oppdatert 07.12.2021

1. Introduksjon

Denne personvernerklæringen gjelder for nettstedet www.maritech.com og forklarer innsamlingen og behandlingen av personopplysninger og bruken av informasjonskapsler på nettstedene, samt dine rettigheter som en bruker av disse nettstedene og hvordan kontakte oss med henvendelser som gjelder ditt personvern. Nettstedene eies og driftes av Maritech Systems AS med org.nr. 997 929 217 og registrert forretningsadresse Kårvåg, 6530 Averøy, Norge (heretter omtalt som «vi», «oss» eller «Maritech»).

Maritechs virksomhet består primært av å distribuere programvare og databaser til bedrifter som driver virksomhet innen logistikk, sjømatproduksjon og sjømateksport (heretter «kunden») i henhold til vår rammeavtale og vilkår. Som leverandør av disse produktene og tjenestene vil Maritech komme til å behandle personopplysninger om våre kunders ledelse og eiere, ansatte, innleide personer og kontaktpersoner hos kunders klienter, kunder og transporttjenester. Maritech behandler personopplysninger om disse kategoriene av registrerte i den grad kunden har lagt dem inn i Maritechs produkter og tjenester (disse registrerte er heretter omtalt som «sluttbrukere»).

Vi bryr oss om ditt personvern og dine personopplysningers integritet. Vi kommer ikke til å selge informasjon samlet inn gjennom denne nettsiden til andre, med mindre det er beskrevet i denne Personvernerklæringen. I den grad vi samler inn og behandler dine personopplysninger, gjøres dette i samsvar med gjeldende personopplysningsregelverk, herunder EUs Generelle Personvernforordning, også kjent som GDPR.

Ved å godkjenne denne Personvernerklæringen og ved din fortsatte bruk av vår nettside, samtykker du til vilkårene i denne Personvernerklæringen. Erklæringen kan oppdateres, og derfor oppfordrer vi deg til å gjøre deg kjent med Personvernerklæringen på nytt ved senere anledninger. Oppdaterte utgaver av erklæringens vil bli lagt ut her.

2. Vår behandling

Maritech behandler personopplysninger i den grad det er nødvendig for å levere de ønskede produktene og tjenestene til kunden, slik det er avtalt mellom Maritech og kunden. I tillegg behandles personopplysninger for å føre statistikk og forbedre våre alminnelige og tilleggstjenester som er tilgjengelig for Maritechs kunder og sluttbrukere av brukerkontoene. Les mer om våre rammeavtale som gjelder for alle våre kunder her.

I den grad vi behandler personopplysninger, følger vi følgende prinsipper:

  1. Behandlingen er lovlig, rettferdig, gjennomsiktig og forholdsmessig i forhold til formålene med behandlingen;
  2. Personopplysningene samles inn for spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede formål;
  3. Personopplysningene er korrekte og nødvendig oppdaterte og er adekvate, relevante og begrenset til det som er nødvendig i relasjon til behandlingens formål;
  4. Personopplysningene som samles inn skal lagres slik at det ikke er mulig å identifisere de registrerte i lengre perioder enn det som er nødvendig for formålene med behandlingen;
  5. Behandlingen er sikret med tilstrekkelig sikkerhet for personopplysningene;
  6. Maritech har etablert egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak, som inkluderer å sikre personopplysningene mot uautorisert eller utilsiktet behandling, tap, sletting eller endring.

3. Personopplysninger

Enhver opplysninger om en identifisert eller identifiserbar fysisk person anses som en personopplysning og faller inn under denne Personvernerklæringen. Maritech behandler personopplysninger om Sluttbrukere for å oppfylle avtalen med Kunden ved å tilby og levere våre produkter og tjenester som beskrevet i vår rammeavtale (samme versjon er tilgjengelig på både engelsk og norsk). Maritech kan behandle personopplysning som en del av distribusjonen av våre tjenester til Kunden, som beskrevet nedenfor (vårt behandlingsgrunnlag er avtalen med Kunden).

3.1 Brukerkonto

Sluttbrukere får anledning til å lage og bruke to forskjellige kontoer på våre nettsted (samlet Brukerkontoer) for de to følgende formål:

3.1.1 Skykonto

Sluttbrukerne kan få tilgang til en skybasert Brukerkonto på nettstedet www.digitalseafood.com. Brukerkontoen gir Sluttbrukerne tilgang til og mulighet til å bruke Maritech’s produkter, databaser og lignende tjenester som følger av avtalen med Kunden og Maritechs End User License Agreement og Standard terms of use of a Cloud Account (disse vilkårene utgjør del av rammeavtalen mellom Maritech og Kundene våre).

Når du oppretter en Skykonto, vil din informasjon bli videresendt til følgende databehandlere slik som beskrevet i punkt 4 nedenfor:

  • EMP Secure AS
  • Microsoft Corporation (Azure)

Dine personopplysninger deles kun med våre databehandlere i den grad det er nødvendig for oss å kunne tilby deg de avtalebestemte tjenestene.

3.1.2 Supportkonto

Sluttbrukerne tilbys en egen Brukerkonto som tillater dem å registrere, følge opp og administrere klager og andre service forespørsler. Våre rammeavtale gjelder ved opprettelse av en slik Supportkonto.

Ved opprettelsen av en Supportkonto vil dine personopplysninger ble delt med følgende tredjeparter (se punkt 4 for mer informasjon):

SuperOffice AS
Dine personopplysninger vil kun bli delt med våre databehandlere i den grad det er nødvendig for å levere de avtalte produktene og tjenestene til deg.

3.1.3 Generell informasjon om Brukerkontoer

Hver Kunde kan selv bestemme hvem som kan registrere seg som Sluttbruker på vegne av Kunden. For å lage en Brukerkonto på www.digitalseafood.com må du som Sluttbruker oppgi følgende personopplysninger til oss: navn, epostadresse (som brukes som din konto ID) og et valgt passord. I tillegg, kan Maritech behandle hvilken Kunde Sluttbrukeren er tilknyttet (typisk Sluttbrukerens arbeidsgiver). Disse personopplysningene er strengt nødvendige for at vi skal kunne tilby Kunden de etterspurte produktene og tjenestene. Vårt behandlingsgrunnlag er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle avtalen med Kunden som Sluttbrukeren er part til.

Kunden kan selv velge om ytterligere personopplysninger fra Sluttbrukeren skal legges inn i Brukerkontoene. Sluttbrukeren kan for eksempel velge å registrere et telefonnummer, ytterligere informasjon om arbeidssted eller arbeidsstilling og fakturainformasjon. I tillegg kan Sluttbrukeren laste opp dokumenter og annen informasjon i Brukerkontoene for å informere om klager eller andre supporthenvendelser eller for å administrere pågående saker. Slike ytterligere personopplysninger som er gitt av Sluttbrukeren anses gitt med samtykke fra Sluttbrukeren (selve handlingen fra Sluttbrukeren anses som samtykke). Maritech ber om at det ikke lastes opp eller gjøres tilgjengelig andre og unødvendige personopplysninger i dokumentasjonen eller informasjonen Sluttbrukeren deler med oss. I den grad personopplysninger tilgjengeliggjøres gjennom opplastningene, vil de bli behandlet av Maritech som en del av oppfyllelse av avtalen med Kunden. Sluttbrukeren kan når som helst fjerne disse tilleggsopplysningene når Sluttbrukeren er logget inn på sin Brukerkonto eller ved å kontakt oss på privacy@maritech.no.

Sluttbrukeren erkjenner at Brukerkontoer er personlige og skal kun brukes av Sluttbrukeren selv. Dersom Sluttbrukeren er kjent med at personopplysninger som gjelder Sluttbrukeren selv er feilaktige og bør endres, skal Sluttbrukeren kontakte Maritech på privacy@maritech.no. Sluttbrukeren skal oppbevare sitt brukernavn og passord på en trygg og konfidensiell måte. Dersom Sluttbrukeren oppdager at en annen person kan ha fått kjennskap til sitt brukernavn eller passord, skal Sluttbrukeren kontakt Maritech og be om et nytt brukernavn eller passord.

3.2 Maritech Skyapp

Dersom det følger av avtalen med Kunden vil Sluttbrukeren kunne få tilgang til Maritechs Skyapplikasjon. Ved bruk av Maritechs Skyapp må Sluttbrukere oppgi: navn, epostadresse, passord og kan også velge å oppgi telefonnummer. I tillegg vil Maritech kunne behandler personopplysninger som enhetens IP adresse, MAC adresse, serienummer, IMEI nummer, IMSI nummer samt enhetens navn, nettleserinformasjon og lokasjonsdata.

3.3 Support

Kundens Sluttbruker kan kontakte Maritech på forskjellig vis for å be om support eller annen informasjon. Maritechs support er en del av avtalen med Kunden og vårt behandlingsgrunnlag for denne behandlingen av Sluttbrukerens personopplysninger er å oppfylle avtalen med Kunden. Slik support vil vanligvis innebære at Maritech behandler Sluttbrukerens navn, mobilnummer, epostadresse, arbeidsgiver og arbeidsstilling. Enhver annen relevant personopplysning som Sluttbrukeren velger å informere Maritech om, kan loggføres og lagres som en del av oppfyllelsen av avtalen mellom Maritech og Kunden.

Dersom du velger å kontakte Maritech uten et allerede eksiterende kontraktsforhold med Maritech, anses din aktive og frivillige bruk av kontaktskjema, epost eller telefon for å kontakte Maritech som et samtykke til at Maritech kan behandle disse personopplysningene i den grad det er nødvendig for å vurdere din henvendelse. I disse tilfellene kan du når som helst kontakte Maritech på privacy@meritech.no for å kreve at vi sletter alle personopplysninger relatert til deg, dersom du ønsker det.

3.4 Nyhetsbrev

Kundens oppgitte kontaktpersoner og Sluttbrukere kan motta eposter med nyhetsbrev og markedsføring fra Maritech. Dette innebærer behandling av mottakerens navn, epostadresse og eventuell annen relevant, kunderelatert, historisk data. Slike markedsførings- og nyhetsrelaterte eposter vil kun inneholde informasjon som er relevant for Kundens kontraktsforhold med Maritech, i henhold til markedsføringsloven § 15. Denne kommunikasjonen gjøres med hjelp av vår databehandler SuperOffice AS. For mer informasjon om våre leverandører, se punkt 4 nedenfor.

Dersom du ikke ønsker å motta slike nyhetsbrev eller markedsføring via epost, kan du enten følge linken nederst i eposten du mottar fra oss, eller kontakte oss på privacy@maritech.no.

3.5 Bruk av våre nettsteder

Når du bruker våre nettsiden, kan vi samle inn personopplysninger om deg med det formål å optimalisere din brukeropplevelse, forbedre nettsidenes ytelse, forsterke nettstedenes sikkerhet og hindre misbruk av våre tjenester samt samle statistikk. For disse formål anonymiseres dataen i størst mulig grad. Likevel kan det samles inn opplysninger som kan anses som personopplysninger: IP adresse, MAC adresse, nettleser informasjon og/eller geografiske lokasjonsdata.

Maritech har en legitim interesse av å holde vår egen, samt dine data, sikkert og konfidensielt, for det formål å optimalisere nettstedenes sikkerhet og hindre misbruk. Vi har vurdert konsekvensene for dine personvernrettigheter som en bruker av våre tjenester og vårt behov og forpliktelse etter GDPR til å bevare sikkerheten i våre systemer, og konkludert med at vi har en legitim interesse i å behandle personopplysninger hvis og når det er nødvendig for å sikre sikkerheten på våre nettsted og hindre misbruk. Hvis du ikke ønsker å bli behandlet for disse formål og med dette behandlingsgrunnlaget, vennligst kontakt oss på privacy@maritech.no.

For mer informasjon om våre nettsteders optimaliseringsprosess og hvordan skru av informasjonskapsler (cookies) for å minimere hvilke personopplysninger som blir behandlet, vennligst se punkt 5 av denne Personvernerklæringen. For mer informasjon om vårt engasjement til sikkerhet, vennligst se punkt 6 i denne Personvernerklæringen.

3.6 Rettslige forpliktelser

I visse tilfeller kan vi rettslig forpliktet til å behandle dine personopplysninger, for eksempel i forbindelse med regnskapsføring og bokføringsplikter, eller vi kan behandle personopplysninger som en del av en pågående rettslige tvist. I slike tilfeller, vil behandlingen være begrenset til det som er strengt tatt nødvendig for å overholde gjeldende medlemsstats nasjonale rett.

3.7 Lagring

Vi har etablert interne rutiner for sletting av personopplysninger som en del av vår internkontroll. Dersom du slutter å benytte deg av våre tjenester, for eksempel ved å slette din konto eller ved å fjerne deg fra mottakerlisten for nyhetsbrev, vil vi slette eller anonymisere dine personopplysninger så raskt som mulig og senest innen 12 måneder, med mindre vi har et rettslig grunnlag for å oppbevare det i lenger tid.

4. Våre databehandlere

For å hjelpe oss med vår behandling av personopplysninger, bruker vi databehandlere.

Dersom Sluttbrukeren velger å benytte seg produkter og tjenester fra tredjeparter gjennom Maritechs produkter og tjenester, anbefaler vi at Sluttbrukeren eller Kunden gjør seg kjent med tredjepartens rutiner og vilkår for sin behandling av personopplysninger og Maritech vil ikke holdes ansvarlig for tredjepartens behandling. Tredjeparter er ikke å anse som en databehandler for Maritech, siden avtalen inngås direkte mellom Kunden og tredjeparter.

Følgende behandler personopplysninger for Maritech:

5. Dine rettigheter

Som en bruker av våre nettsted og systemer og i den grad vi behandler personopplysninger om deg som beskrevet under punkt 3, har du rettigheter relatert til dine personopplysninger i henhold til GDPR.

Du kan når som helst trekke tilbake et gitt samtykke til behandling av dine personopplysninger. Dersom du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke, vennligst kontakt oss på privacy@maritech.no. Dersom du trekker tilbake ditt samtykke påvirker det ikke lovligheten av behandling som fant sted før samtykke ble trukket tilbake.

Som bruker av våre nettsteder har du rett til å kreve innsyn i dine personopplysninger iht. GDPR artikkel 15, retting av dine personopplysninger iht. GDPR artikkel 16, sletting av dine personopplysninger iht. GDPR artikkel 17 eller begrensning av behandlingen av dine personopplysninger iht. GDPR artikkel 18. Dersom vilkårene i artikkel 20 er oppfylt har du også rett til dataportabilitet.

Dersom du mener at Maritechs behandling av dine personopplysninger ikke følger kravene i relevant personvernlovgivning, har du rett til å sende en offisiell klage til Datatilsynet. 

6. Informasjonskapsler (Cookies)

En informasjonskapsel er et lite stykke informasjon sendt av en webserver til en nettleser, som gjør det mulig for serveren å samle informasjon tilbake fra nettleseren.

6.1 Vår bruk av informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler med flere formal:

Av tekniske årsaker for å sikre funksjonaliteten av våre nettsteder. For eksempel, for å registrere om du er pålogget i vårt system eller ikke. Dersom du godtar bruken av informasjonskapsler, kan du også godta at datamaskinen husker dine påloggingsdetaljer.
For å føre statistikk, se hvor mange brukere vi har og hvilke deler av nettstedene de besøker. Vi samler inn informasjon som geografisk lokasjon, type nettleser osv. for å tilpasse våre nettsteder for å gi brukerne en mer personifisert brukeropplevelse.
Det er mulig å skru av informasjonskapsler ved å justere innstillingene i nettleseren.

6.2 Våre Informasjonskapsler

6.3 Slette Informasjonskapsler

Informasjonskapsler som du tidligere har godtatt kan slettes senere. Dersom du bruker en PC med en nyere nettleser, kan du slette eller administrere dine informasjonskapsler ved å bruke hurtigtasten: CTRL + SHIFT + Delete. Dersom det ikke fungerer eller dersom du bruker en MAC, vennligst følg instruksene for din nettleser. Det kan påvirke nettstedets funksjonalitet å skru av informasjonskapsler.

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Safari
Flash informasjonskapsler (alle nettlesere)
iPhone, iPad og alt annet fra Apple
Telefon med Android operativsystem
Telefon med Windows 7
Husk at dersom du bruker flere nettlesere må du slette informasjonskapslene for hver nettleser.

7. Sikkerhet

Vi har implementert egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å sikre at vår behandling av data er sikker, enten det gjelder personopplysninger eller ikke.

Våre organisatoriske tiltak består av etablert internkontrolldokumentasjon samt instrukser og rutiner som all personell som er autorisert til å behandle personopplysninger på våre vegne må gjøre seg kjent med og følge. Vi har også inngått databehandleravtaler i henhold til GDPR med alle våre underleverandører som behandler personopplysninger på våre vegne. I tillegg krever vi at våre underleverandører innfører egnede tekniske og organisatorisk sikkerhetstiltak, som for eksempel å kun sende data i kryptert format.

Våre tekniske sikkerhetstiltak, som for eksempel pseudoanonymisering, anonymisering og kryptering, alt ettersom hva som er relevant, hjelper oss å holde våre data trygge og sikre. Vi har også innført tiltak for å sikre vedvarende konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og robusthet av våre behandlingssystemer. Disse systemene og tjenestene blir testet og analysert regelmessig for å vurdere hvor effektive våre innførte sikkerhetstiltak er.

8. Kontaktinformasjon

Dersom du har anmodninger om dine personopplysninger eller andre henvendelser som gjelder denne Personvernerklæringen, vennligst kontakt oss ved å sende en epost til følgende adresse: privacy@maritech.no.

Sluttbrukere og Kunder kan alternativt ta kontakt med sin administrator eller annen kontaktperson som følger av avtalen mellom kunden og Maritech.