Maritech Community

Engasjer deg i det nye brukerforumet vårt!

Her kan du utveksle erfaringer med oss og andre Maritech-brukere, og være med på å påvirke hvordan vi utvikler systemene videre.

Hva, hvem, hvorfor?

Maritech Community er en brukerstyrt, åpen møteplass med fokus på skyløsninger for sjømat og logistikk. Forumet er til for alle kundene våre – både for de av dere som allerede er over i sky, og dere som fortsatt bruker eldre løsninger som Maritech Trading og Timpex TMS. Maritech Community drives av styret, og fasiliteres av oss. Styret blir valgt av og blant deltakerne og skal speile mangfoldet av kundene våre. Maritech Community har også som oppgave å støtte opp under og bidra til den årlige kundedagen vår og andre arrangementer i regi av Community.

Så, hvorfor gjøre vi dette?

Vi ønsker å skape en arena for konstruktive innspill og diskusjon, til gjensidig nytte for begge parter, med deling av kunnskap og oppdateringer med og mellom brukerne. Forumet skal også være sparringspartner når vi planlegger roadmap.

Har du spørsmål? Kjør!

Styret i Maritech Community

Interessemøter

Vi ønsker å invitere våre brukere til å engasjere seg rundt tema og problemstillinger som kan være til gjensidig nytte å belyse i fellesskap. Møtene vil bli holdt digitalt for å sikre gjennomførbarhet og tilgjengelighet for alle våre brukere i Maritech Cloud.

Annonsering av tema vil skje i god tid før møtet her:

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, Font, programvare Automatisk generert beskrivelse

 På møtene som vi vil arrangere kvartalsvis vil agendaen være følgende:

  • Informasjon om Maritech, oppdatering fra produkt og hva som ligger i road map
  • Inndeling i egne møter logistikk/sjømat: Utvalgte tema/problemstillinger
  • Spørsmål og svar

Påmelding og innspill til tema/problemstillinger

For å kunne stille forberedt og sørge for at vi legger frem relevante tema til hvert møte er det ønskelig at dere sender inn forslag løpende. Dette kan være applikasjoner eller ny funksjonalitet dere er nysgjerrige på og ønsker en dypere gjennomgang på, best practice fra andre brukere, ETC.

Påmelding må skje senest 2 dager før møtet avholdes. Er det mindre enn 5 påmeldte 2 dager før møtet, vil møtet avlyses.

 

Styret, referat og årshjul

Sist oppdatert August 2023:

Styret består av følgende organisasjoner og styremedlemmer:

  • Grieg Seafood – Tom Thorgersen
  • Villa Seafood – Vibeke Thu
  • FineFish – Ole sande
  • Williksen Export – Jeanette Lysberg
  • SR Group – Roy Kristensen
  • Nordvest Transport – Marianne Jakobsen

 

Her finner du innkalling og referater fra møtene som har vært holdt til nå:

Innkalling til styremøte 23.-24.november 2022

Møtereferat styremøte 23.-24. november 2022

Møtereferat styremøte 6. januar 2023

Møtereferat styremøte 29.mars 2023

Årsrapport 2023

Mørereferat Årsmøte 30.mai 2023

Møtereferat styremøte 30.August 2023

Pssst..! Har du fått med deg dette?