Maritech Community

Engasjer deg i det nye brukerforumet vårt!

Her kan du utveksle erfaringer med oss og andre Maritech-brukere, og være med på å påvirke hvordan vi utvikler systemene videre.

Vi samler Maritech superbrukere i Molde 30. mai!

I regi av Maritech Community ønsker vi å invitere våre superbrukere innenfor logistikk og sjømat til Molde torsdag 30. mai. Formålet er å skape et verdifullt møtepunkt hvor superbrukere kan dele erfaringer rundt systembruk, bygge relasjoner, og få praktisk og faglig påfyll innenfor Maritech Cloud. I tillegg vil vi legge frem nye funksjoner som er tilgjengelig og roadmap hvor det vil være rom for å diskutere prioriteringer.

Styret stiller sterkt denne dagen og du ville treffe denne gjengen  i Molde:

 • Grieg Seafood: Tom-Eirik Thorgersen
 • Williksen Export: Jeanette Lysberg
 • Villa Seafood: Vibeke Thu
 • SR-Group: Roy Kristensen
 • Nordvest Transport: Marianne Jakobsen

Påmeldingsfrist 5. april! ARRANGEMENTET ER FULLT!

Hva er egentlig en superbruker? Du som er en tung bruker i Maritech Cloud og som gjerne blir spurt hvis det er snakk om opplæring av nye brukere i systemet.

Hvor er det? Vi ønsker å invitere dere «hjem» til våre lokaler i Molde, adressen er Verftsgata 10, Moldehallen.

Reise, kost og losji? Reise og overnatting må dekkes av hver enkelt. Vi legger til rette slik at de som ønsker å reise med flyet til Bergen/Oslo kl 17:35 torsdag kveld rekker dette. Vi stiller selvfølgelig med mat og drikke gjennom dagen. Dersom overnatting er ønskelig/nødvendig er vi selvfølgelig også behjelpelig – krysser dere av for «ønsker overnatting» i påmeldingen vil dere motta en rabattkode på Thon Hotel Moldefjord.

Det vil være begrenset med plasser, og maks 2 superbrukere pr. selskap. For å vite at arrangementet blir gjennomførbart ønsker vi tilbakemelding senest 5. april!

Håper vi sees!

Hva, hvem, hvorfor?

Maritech Community er en brukerstyrt, åpen møteplass med fokus på skyløsninger for sjømat og logistikk. Forumet er til for alle kundene våre – både for de av dere som allerede er over i sky, og dere som fortsatt bruker eldre løsninger som Maritech Trading og Timpex TMS. Maritech Community drives av styret, og fasiliteres av oss. Styret blir valgt av og blant deltakerne og skal speile mangfoldet av kundene våre. Maritech Community har også som oppgave å støtte opp under og bidra til den årlige kundedagen vår og andre arrangementer i regi av Community.

Så, hvorfor gjøre vi dette?

Vi ønsker å skape en arena for konstruktive innspill og diskusjon, til gjensidig nytte for begge parter, med deling av kunnskap og oppdateringer med og mellom brukerne. Forumet skal også være sparringspartner når vi planlegger roadmap.

Har du spørsmål? Kjør!

Interessemøter

Kvartalsvis fremover ønsker vi å invitere våre brukere til å engasjere seg rundt tema og problemstillinger som kan være til gjensidig nytte å belyse i fellesskap. Møtene vil bli holdt digitalt for å sikre gjennomførbarhet og tilgjengelighet for alle våre brukere i Maritech Cloud.

På møtene som vi vil arrangere kvartalsvis vil agendaen være følgende:

 • Felles: Informasjon om Maritech, oppdatering fra produkt og hva som ligger i road map
 • Inndeling i egne møter logistikk/sjømat: Det blir tatt utgangspunkt i et utvalgt tema for både logistikk og sjømat – hvor det er ønskelig at dere sender inn spørsmål knyttet til temaet. 
 • Inndeling i egne møter logistikk/sjømat: Andre eventuelle spørsmål/svar

Neste interessemøte vil bli arrangert tirsdag 7.Mai kl 13:00

Meld deg på her

Styremedlemmer og møtereferat

Sist oppdatert Januar 2024:

Styret består av følgende organisasjoner og styremedlemmer:

 • Grieg Seafood – Tom Thorgersen
 • Villa Seafood – Vibeke Thu
 • FineFish – Ole sande
 • Williksen Export – Jeanette Lysberg
 • SR Group – Roy Kristensen
 • Nordvest Transport – Marianne Jakobsen

Her finner du møtereferat og årsrapport fra styremøtene som er blitt avholdt til nå:

Møtereferat styremøte 23.-24. november 2022

Møtereferat styremøte 6. januar 2023

Møtereferat styremøte 29.mars 2023

Årsrapport 2023

Mørereferat Årsmøte 30.mai 2023

Møtereferat styremøte 30.August 2023

Møtereferat styremøte 17.11.23

Mørereferat styremøte 14.02.24

Pssst..! Har du fått med deg dette?

Accelerator velger Maritech