Bærekraft

Den viktigste måten vi kan utgjøre en bærekraftig forskjell, er gjennom våre kunder over hele verden.

Fra vår spede begynnelse i 1975 har fokuset på sporbarhet gjennom hele verdikjeden vært en fellesnevner for alle våre løsninger. I dag er dette fundamentet viktigere enn noen gang. Målet er å støtte komplette prosesser, inkludert interaksjon og dokumentasjon. Resultatet for våre sjømatkunder og forbrukere over hele verden, er økt mattrygghet og full sporbarhet.

Sporbarhet og andre aspekter ved sjømatverdikjeden er også svært relevant i våre nye markedssegmenter Logistikk og IoT. Nå skal vi etablere en bærekraftsstrategi på tvers av alle våre fagfelt.

FNs Global Compact

Vi er glade for at Maritech har fått medlemskap i UN Global Compact, verdens største bærekraftsinitiativ. FNs Global Compact ble dannet for 20 år siden som en oppfordring til selskaper over hele verden om, «å tilpasse strategier og operasjoner til universelle prinsipper om menneskerettigheter, arbeidskraft, miljø og antikorrupsjon – og iverksette tiltak som fremmer samfunnsmål». I dag (oktober 2020) består FNs Global Compact av 11 600 deltagende selskaper fra 156 land.

We support UN Global Compact
Vi støtter FNs Global Compact

Maritech er også med i Sustainable Ocean Business Action Platform, for å støtte og potensielt samarbeide med andre havrelaterte organisasjoner i bærekraftsprosjekter.

The Explorer

The Explorer er den offisielle markedsplassen for grønn teknologi i Norge, og knytter internasjonale behov med norske løsninger. “Alle løsningene på Explorer er knyttet til spesifikke bærekraftsmål og bidrar til å redusere klimagassutslipp eller andre negative påvirkninger på miljøet.”

Maritech er omtalt av The Explorer som en pålitelig leverandør av programvare for sporbarhet gjennom hele verdikjeden for sjømat.

Programvareløsningene muliggjør sporing av sjømat fra fangst til bord, noe som sikrer bærekraftig fiskemetode og en økologisk ansvarlig sjømatnæring.

The Explorer

Du kan lese hele artikkelen her.