Bærekraft

Sammen med kundene våre kan vi gjøre en stor forskjell.

En grønnere verdikjede

Fra vi startet opp i 1975 har fokus på sporbarhet gjennom verdikjeden vært en fellesnevner for alle løsningene og prosjektene våre. I dag er dette grunnlaget viktigere enn noensinne. Sporbarhet er viktig for å optimalisere prosessene i sjømatproduksjonen og bidrar til en grønnere og mer effektiv verdikjede.

Som et ledende teknologiselskap er helt naturlig for oss å hjelpe kundene våre med å ta mer bærekraftige valg. Eksempler er optimalisering av transportkapasitet, sensordata fra IoT og forbedret produksjonsplanlegging som resulterer i redusert avfall og ressursforbruk. Analyse-verktøyene våre gir verdifull innsikt, og løsningene for sporbarhet sørger for matsikkerhet og dokumentasjon gjennom hele verdikjeden.

Sustainable Development Goals - Maritech
Bærekraftige utviklingsmål

Handlingsplan for bærekraft

I 2022 jobber en tverrfunksjonell gruppe sammen for å lage en ny handlingsplan for bærekraft i Maritech. Målet er å finne ut hvordan vi kan maksimere innsatsen vår, og integrere nye aktiviteter med kjernevirksomheten og den overordnede strategien.

Vi fokuserer på å identifisere lavthengende frukter, produktutviklingsideer, potensielle forskningsprosjekter, partnere og prosjekter. Har du innspill til oss, eller tenker du at vi kan være en potensiell innovasjonspartner? Da håper vi at du tar kontakt med oss.

Forprosjekt: Fremtidens landing av fisk

I 2019 publiserte Nærings- og fiskeridepartementet forslaget “NOU 2019: 21 Future Fisheries Control” for offentlig høring. Hvis forslagene i denne høringen blir implementert, vil det føre til store endringer rundt landing av fisk; sporing, automatisering og kontroll fra fangst til fisken er pakket. Dette er et svært relevant tema for Maritech, og tidlig i 2020 søkte vi om finansiering fra Innovasjon Norge for å kartlegge relevante aspekter knyttet til fremtidig landing av fisk. Søknaden ble godkjent og arbeidet har startet.

Prosjektet ledes av produkt- og teknologidirektør Bjørnar Kvalsnes og IoT-direktør Andre Lillebakk (bilde), i nært samarbeid med ProtoMore Innovation Lab i Molde. Samtidig som vi tilfredsstiller nye forskriftskrav og sikrer en bærekraftig fiskeripraksis, tror vi det er mulig å øke verdien av villfisk ved å optimalisere landingsprosessen med kvalitet og sporing.

Product and technology Director Bjørnar Kvalsnes and IoT Director Andre Lillebakk, Maritech

The Explorer

The Explorer er den offisielle markedsplassen for grønn teknologi fra Norge, og kobler internasjonale behov med norske løsninger. «Alle løsninger på The Explorer er knyttet til spesifikke bærekraftsmål og bidrar til å redusere klimagassutslipp eller andre negative miljøpåvirkninger.»

The Explorer presenterer Maritech som en pålitelig leverandør av programvare for sporbarhet i forsyningskjeden. Noe som muliggjør sporing av sjømat fra fangst til bord, og sikrer bærekraftig fiskemetode og en økologisk ansvarlig sjømatindustri.

Har du lyst til å prate med oss?

Har du ideer, spørsmål, eller tror du vi kan være en god match? Gi oss beskjed, så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

UN Global Compact

Vi har deltatt i UN Global Compact, verdens største bærekraftsinitiativ for bedrifter, siden 2020. FNs Global Compact ble dannet for 20 år siden som en oppfordring til selskaper over hele verden om «å tilpasse strategier og operasjoner til universelle prinsipper om menneskerettigheter, arbeid, miljø og antikorrupsjon-og iverksette tiltak som fremmer samfunnsmål». I dag (februar 2022) består FNs Global Compact av over 12 000 deltakende selskaper fra mer enn 160 land.

Vi søkte om å bli med i FNs Global Compact for å lære og utvikle bærekraftstrategien vår gjennom spesifikke prosjekter, kompetanseprogrammer og samarbeid med andre selskaper. Sammen kan vi oppnå mer enn det hver enkelt av oss kan på egen hånd.

We support UN Global Compact