Nyhet! Digitale helsesertifikater for sjømat

Nå kan du enkelt søke om helsesertifikat til sjømaten du skal eksportere, og få svar på bare noen sekunder.

Søknaden sender du med få tastetrykk rett fra Maritech Trading eller Maritech Purchase & Sales. 

Samarbeid med Mattilsynet

Endelig! Vi vet det er mange som har ventet på å få på plass digitale helsesertifikater, og vil spare mye tid og penger på å kunne håndtere det meste av denne prosessen selv.

Den nye løsningen er utviklet i tett samarbeid med Mattilsynet, som forventer å utstede ca 80.000- 100.000 helsesertifikater til tredjeland i løpet av 2022. I første omgang er det nå de engelske sertifikatene som er digitalisert, videre fortsetter arbeidet med å få på plass flere etter hvert. Ambisjonene som er satt for Mattilsynets satsning, er at 80 prosent av eksportsertifikatene de utsteder skal være automatisert og tilrettelagt for elektronisk utveksling innen 2028.

Hvordan fungerer det?

Mange av dere bruker Timpex CMS i kombinasjon med Maritech Trading eller Purchase & Sales, og for dere er det ekstra enkelt å komme i gang. Vi hjelper dere med en enkel installasjon, og det er ingen etablerings- eller månedskostnad. Dere betaler kun per transaksjon, det kan dermed være mye å å spare på å slippe å leie speditøren til å gjøre utfylling og innsending.

Dere får automatisk opp forslag til utfylling av felter i Trading/Purchase & Sales, det kjøres også en kontroll av utfyllingen før søknaden sendes inn. Svaret kommer med én gang, rett i systemet, og du kan forhåndsvise det endelige sertifikatet som er klart til å hentes ut.

Selve sertifikatet må fortsatt printes på en av Mattilsynets godkjente printstasjoner, uansett blir prosessen nå betydelig mer effektiv enn tidligere.

Og du – visste du at du nå også kan automatisere hele fortollingen, direkte fra salgsordren?

Interessant! Dette vil jeg vite mer om.

Gi oss et vink, så kontakter vi deg så fort som mulig.