Nyhet! Analytics for logistikk 

Nå får du helt nye analyse- og rapporteringsverktøy skreddersydd for logistikk – med dashboard for blant annet miljø, finans og kapasitetsutnyttelse.

Mer effektiv, lønnsom og bærekraftig drift

Med gode analyseverktøy kan du spare mye tid når du skal søke etter data og produsere rapporter. Og innsikten kan fort bli lønnsom.

Maritech Analytics Logistics er et helt nytt system som gir deg full oversikt over data om eksempelvis kunder, leverandører, transportkorridorer, faktureringsgrad, kapasitetsutnyttelse og leveringspresisjon. Oversiktlige dashboard gir både overblikk og detaljkunnskap, og gjør det enklere å identifisere de justeringene som skal til for å effektivisere vareflyten, øke lønnsomheten og få en mer bærekraftig drift. 

I hverdagen din har du ansvar for mange biler, ruter og kunder. Vi vet at det er krevende og tungvint å få nok innsikt til å kunne forbedre og effektivisere driften gjennom et Excel-ark, som er det mange bruker i dag. Du sitter også med svært store datamengder som vi kan hjelpe deg med å utnytte bedre enn i dag. Derfor har vi utviklet Analytics for logistikk. 

Miljørapportering

Med analyser fra alle turer, kan du få utnyttet transportmidlene dine best mulig og spare både miljø og ressurser.

Miljørapportering er en av de helt nye tjenestene du nå kan få satt opp i Maritech Analytics Logistics –  her får du informasjon om hvor mye utslipp aktivitetene dine har, helt ned på tur-nivå. Du kan automatisere beregningene av CO2-utslipp fra både enkelt-transporter og flere turer innenfor en kategori, et prosjekt eller en periode. Systemet måler trender og gjør at du enkelt kan sammenligne for å kunne gjøre justeringer og se hva som fungerer best – samt dokumentere effekten av miljøvennlige løsninger og tiltak. Du kan også beregne ulike scenarier, der du kalkulerer effekten av ulike ruter og transportmidler. 

Den nye miljørapporteringen er skreddersydd for transportnæringen, og i tråd med EUs taksonomi og handlingsplanen for bærekraftig finans. 

Illustrasjon miljørapportering for logistikk fra Maritech

Analytics + Timpex TMS

Maritech Analytics for logistikk er integrert med Timpex TMS, og analyserer, visualiserer og sammenligner detaljer fra alle registrerte turer slik at du raskt får ny innsikt og enda bedre kontroll. Du får blant annet oversikt over omsetning, trafikkflyt, leveringspresisjon og fyllingsgrad, samt hvordan rutenettet ser ut i en grafisk fremstilling. 

Systemet kommer med en rekke ferdige rapporter som du enkelt kan ta i bruk.

Vil du vite mer? Gi oss et vink!

Vi vil gjerne snakke med deg.

Finansrapportering

Finansrapportering i Maritech Analytics passer spesielt godt for komplekse selskaper med flere selskaper i ett konsern.

Her opplever vi at de aller fleste har behov for bedre oversikt over konsernregnskap og balanse, og kan ha mye å hente på å få enklere og raskere tilgang til dataene man trenger. Med regnskapsrapporter i Analytics kan du sammenligne data på konsernnivå og enkelt få oversikt over totalen.

I tillegg kan du linke regnskapstall til Timpex og få samlet visualisering i Analytics-dashboardet. Du sparer verdifull tid og sikrer et bedre beslutningsgrunnlag.

Utnytt verdien i dataene

Er beslutningsprosessene dine basert på det du antar eller det du vet?

Analyse er et av de viktigste fokusområdene våre, og vi har et dyktig Data Science-team som jobber tett med kundene våre for å gjøre dataanalyse enkelt, verdifullt og effektivt.

I tillegg til de standardiserte løsningene og rapportene våre, hjelper vi deg gjerne med å skreddersy rapportene du trenger. Vi jobber også mye med rådgivning og større prosjekter innen både sjømat og logistikk. Ta gjerne kontakt om du har lyst til å ta en prat, og se på hvordan dere kan forenkle rapportering og dra enda bedre nytte av dataene i bedriften din.