Maritech Processing

Verdifull og detaljert innsikt og kontroll i produksjonslinjen – sporing av all emballasje og alle ingredienser.

 

Primary processing

Overvåk og kontroller marginene, beregn og spor kostnader i hvert trinn, og få full sporbarhet for produksjonen din.

Maritech Primary Processing er et verktøy som tilbyr deg fleksible funksjoner, skreddersydd for alle nødvendige trinn i primær sjømatproduksjon. Systemet gir avansert kontroll av avkastningen gjennom alle produksjonstrinn, og lagerverdi-beregning som kan tilpasses. Alle nødvendige elementer spores for å sikre at ferdige produkter kan knyttes til både råvarepartier og opprinnelses- og emballasjepartier. Materialregningen og produksjonsdetaljene håndterer forskjellige kostnader for å sikre riktig lagerverdi på de ferdige varene. Track & Trace, periodiske kostnadsrapporter, prognoser, rapportering og lagerstyring er andre eksempler på funksjonaliteten som er tilgjengelig for deg i systemet.

Bærekraft

Maritech Processing lar deg kontrollere og måle avfallet ditt, både fra primær og sekundær prosessering. I Primary Processing får du også bi-produktkontroll.

Sammen med data fra andre deler av verdikjeden for prosessering, gjør denne informasjonen det lettere å identifisere faktorer som øker eller kan redusere mengden avfall i anlegget ditt. Det lar deg også sammenligne ulike anlegg for å optimalisere prosesser på tvers, slik at du får en mer bærekraftig og lønnsom drift.

Maritech - We create software with a scent of seafood

Secondary Processing

Maritech Secondary Processing er et verktøy med fleksible funksjoner som inneholder alle nødvendige trinn for å produsere forbruksvarer.

Løsningen lar deg fordele kostnader på alle produksjonsstadier, administrere produksjon og planlegging gjennom brukerdefinerte stykklister, samtidig som den gir full sporbarhet for alle råvarer, emballasje og ferdige varer. Du får full oversikt over råvarer som brukes mot ferdige varer, og oppskriften og produksjonsdetaljene håndterer ulike kostnader for å sikre nøyaktig lagervurdering på alle ferdige varer. Økt fokus fra både myndigheter og markeder på bærekraft og sporbarhet krever programvareløsninger som oppfyller disse kravene.

Vil du vite mer? Så kjekt!

Gi oss et vink, så tar vi kontakt med deg.