Ikke ta alt for god fisk

Maritech Eye™ automatiserer kvalitetskontroll, -dokumentasjon og sortering av laks, ørret og hvitfisk. Med et objektivt «øye» – i industriell hastighet.

Hvorfor Maritech Eye™?

Med enkle grep kan du få bedre marginer, styrke merkevaren, og få en mer effektiv og bærekraftig produksjon.

Du kan spare mye på å automatisere kvalitetsvurdering, dokumentasjon og sortering. Både økonomisk, ved reduksjon av svinn og arbeidsbelastning for ansatte. Med standardiserte oppsett for laks eller hvitfisk kan du enkelt komme i gang og oppnå full avkastning på investeringen din på bare noen få måneder. Ta kontakt, så setter vi opp et løsningsforslag til deg.

Maritech Eye™ kartlegger og dokumenterer blodflekker, spalting (hvitfisk og laks), melanin, salmofan, vintersår, fettprosent (laksefileter), kveis og art (hvite fiskefileter + rund fisk). Du får objektiv dokumentasjon av kvaliteten – i industriell hastighet, med en unik ID for hver fisk – slik at du enkelt kan gi verifisering og sporbarhet til kundene dine, enten de er grossister, større kjeder eller mindre kjøpere. Hvis du kjøper fisk fra andre, vil du enkelt kunne dokumentere om du faktisk får den kvaliteten du betaler for.

Jeg vil gjerne høre mer

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Brand, Business, Bærekraft

Når Maritech Eye™ skanner fisken tidlig i produksjonsprosessen, oppnår du en mer bærekraftig produksjon ved å redusere avfall og forbedre ressursproduktiviteten. Du kan tildele førsteklasses kvalitet til premiumprodukter med høyere pris, mens resten av fisken kan brukes optimalt i andre produktsegmenter – noe som forbedrer produksjonsplanleggingen gjennom faktabaserte beslutninger. En annen bærekraftig gevinst er den menneskelige faktoren – du kan redusere manuelle og repetitive arbeidsoppgaver betydelig, samtidig som du oppnår en mer effektiv produksjonslinje – med høyere presisjon.

Evnen til å dokumentere kvaliteten er gode nyheter for merkevaren din og gir deg en konkurransefordel. Igjen – objektiviteten er avgjørende! Du kan bevise at det du har å tilby faktisk er like bra som du sier det er. Gjør det til en del av historiefortellingen din! Dette kan også gi deg tilgang til nye markeder, og du vil få færre klager fra kundene dine.

 

Data til grader og dashboard

Maritech Eye™ har vist seg å oppdage vesentlig flere feil på fiskeoverflaten enn det et menneskeøye er i stand til, og er også den eneste løsningen av sitt slag i verden som kan «se» inne i kjøttet.

Maritech Eye™ gir hver fisk en unik kvalitetsscore og ID basert på gitte kriterier, og dokumenterer kvalitetsvurderingen. Informasjonen sendes til graderen og til vår LINSiGHT IoT-plattform for lagring og visualisering.

Kundecase: UR Seafood

I desember 2022 ble Útgerðarfélag Reykjavíkur det første selskapet som begynte å bruke Maritech Eye™ om bord i fiskefartøy. Formålet deres er å automatisere gjenkjenning og dokumentasjon av arter, i kombinasjon med størrelse og andre parametere relatert til ulike egenskaper ved hvitfiskfangst.

Informasjonen sendes også til fiskerimyndighetene på Island, Fiskistofa, som bruker dataene til forskning og anslag av bestandsstørrelse for å optimalisere islandske kvoter.

– Vi valgte Maritech Eye™ fordi vi ser muligheten til å løse oppgaven med å registrere all fangst og tror det vil hjelpe oss med å optimalisere driften vår og gi viktig forskningsdata til fiskerimyndighetene.

Runólfur V Guðmundsson, administrerende direktør i Útgerðarfélag Reykjavíkur.

UR Seafood

Kundecase: Mowi CP UK

I 2021 valgte Mowi Consumer Products UK Maritech Eye™ for å forbedre og automatisere kvalitetskontrollen i produksjonen av røkt laks i Skottland.

– For virksomheten vår her i Storbritannia, og merkevaren Mowi, gir Maritech Eye™ oss muligheten til å pre-selektere fileter basert på gitte kriterier, og redusere den manuelle bearbeidingen med å fjerne flekker når filetene er skåret i skiver. Dessuten gir sortering etter kvalitet, samt objektiv informasjon og dokumentasjon, oss muligheten til å allokere råvarene på en bedre måte slik at vi kan utnytte ressursene våre mer effektivt.

Gary Paterson, Head of Operations, Mowi CP UK.

Mowi Consumer Products UK choose Maritech Eye™ quality scan

Interessert i Maritech Eye™?

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.