Firmadok

– Kjøretøydata i sanntid og full kontroll

 

Firmadok er for deg som eier eller driver et transportselskap, og som ønsker å ha full kontroll over alle aspekter av virksomheten din.

Den komplette huben for transportselskaper som ønsker en effektiv og automatisk løsning for dokumentering og håndtering av kjøredata. Firmadok har en rekke funksjoner som gir deg full oversikt over kjøredata, avvik og brudd, timelister, terminalaktiviteter, brukere/ansatte og mer. Systemet vil bli integrert med den nye skyløsningen Maritech TMS, og du vil med dette kunne få kjøretøydata tilgjengelig rett inn i Maritech TMS i sanntid.

Full sporing og dokumentasjon

Med Firmadok kan du opprettholde full kontroll uansett hvor du er, når som helst. Du kan være trygg på at all registrering og rapportering er i orden, og at viktige hendelser blir logget automatisk. Denne løsningen holder deg oppdatert og gir deg varslinger om brudd på kjøre- og hviletid, behov for verkstedbesøk og omprioriteringer av kjøretøy, samt sanntidsrapportering av CO2-utslipp. Dette vil gi deg en helt ny grad av presisjon og kontroll.

Ved hjelp av våre kraftfulle analytiske verktøy kan du også visualisere dataene automatisk gjennom dashboards og grafer som du kan tilpasse etter dine preferanser.

 

Firmadok funksjoner

Kontroll og trygghet

Firmadok inneholder flere moduler som gjør at du kan optimalisere driften din. Noen av de viktigste fordelene er:

– Full kontroll over kjøretøy- og sjåførers kjøre- og hviletid

– Dokumentasjon av kjøredata

– Overvåking og kontroll av brudd

– Effektiv håndtering av avvik

– Tidrapportering og timesregistrering  (timefangst og lønnsgrunnlag)

– Nøyaktig kontroll av lønnsgrunnlag og rapportering

– Oversikt og kontroll over utstyr og materiell

– Oppfølging og vedlikehold

 

«Med kombinasjonen Firmadok, Maritech TMS og Maritech Analytics, vil kundene våre få en helt annen brukeropplevelse – og arbeidshverdag”

Firmadok Maritech

Sømløs integrasjon

Firmadok er en dynamisk plattform som stadig integrerer flere tredjepartssystemer etter etterspørsel og for å forbedre systemenes funksjonalitet. Våre API-er gjør det også mulig å dele data med andre systemer, inkludert Vegvesenet, Visma, Scania og Volvo. Dette sikrer sømløs integrasjon og utveksling av viktig informasjon, og minsker behovet for manuelle oppdateringer og dobbeltarbeid.

Kjøredata hvert 15. minutt

Du kan enkelt og automatisk hente kjøredata hvert 15. minutt fra alle sjåfører og kjøretøy som aktivt brukes i bedriften. Disse dataene danner grunnlaget for flere moduler og gir deg en komplett oversikt over kjøring, aktiviteter og annen statistikk for hver dag. Du får detaljert informasjon om sjåfører og utstyr, slik at du kan analysere ytelse, effektivitet og identifisere områder for forbedring.

Enkel eksport av data

Firmadok gir deg fleksibiliteten til å eksportere data i alle typer formater som PDF, Excel, Lønn og mer. Uansett hvilket format du trenger, kan du enkelt generere rapporter og eksportere timer, dietter, turer, oppsummeringer, overtidsarbeid, 40-timersgrenser og mer. Dette gjør det enkelt å dele informasjon internt eller eksternt, og gir deg muligheten til å tilpasse rapporter etter dine spesifikke behov.

Effektiv avvikshåndtering

Registrering av avvik er enkelt for både sjåfører og administratorer i selskapet. Firmadok lar deg raskt registrere og håndtere alle typer avvik. Ved brudd opprettes avvik automatisk, og den ansvarlige personen og administrasjonen varsles umiddelbart. Dette sikrer at eventuelle avvik blir identifisert og håndtert effektivt, og bidrar til å opprettholde etterlevelse av retningslinjer og regelverk.

Firmadok Maritech

Oppnå betydelige besparelser

Firmadok oppfyller strenge krav og standarder som er nødvendige for å samarbeide sømløst med offentlige instanser. Du kan være trygg på at du har en løsning som er godt mottatt og akseptert av relevante myndigheter.

Firmadok er utviklet med fokus på å gi deg en god avkastning på investeringen din. Vår løsning hjelper deg med å optimalisere driften, redusere feil og ineffektivitet, samt spare tid og ressurser. Du vil kunne oppnå betydelige besparelser samtidig som du har en pålitelig og helhetlig dokumentasjon av arbeidet i bedriften din.

Firmadok dashboard - Maritech

Er det noe å vente på da?

Firmadok er den komplette løsningen for eiere og drivere av transportselskaper som ønsker full kontroll over kjøredata, avvik og brudd, timelister, terminalaktiviteter, brukere/ansatte og mer. Med enkel brukervennlighet, støtte fra etater som Vegvesenet, besparende funksjonalitet og rask implementeringstid, er Firmadok det ideelle valget for å effektivisere og dokumentere arbeidet i din bedrift.

Avtal et møte og få full kontroll du også!