Nyhet! Firmadok 

Automatisk dokumentasjon av kjøre- og hviletid, timefangst og auto-oppsett av lønnsgrunnlag, full oversikt over utstyr og materiell ++

Med Firmadok + Maritech kan du nå få en mye enklere arbeidshverdag – og alltid være trygg på at selskapet er compliant. 

Hele firmaet på ett og samme system, med full kontroll. Automatisk.

Firmadok gir deg sanntidsdata fra alle kjøretøy, med automatisk loggføring og varslingene du har behov for. Du får full oversikt over kjøredata, avvik og brudd, timelister, terminal-aktiviteter, brukere/ansatte, behov for verkstedbesøk og omprioriteringer av kjøretøy, og mye mer. Systemet blir nå integrert med Maritech TMS og Maritech Analytics, og du vil med dette kunne få kjøretøydata tilgjengelig rett inn i oversiktlige dashboard, samt i Maritech TMS i sanntid.

Full sporing og dokumentasjon

Du kan være trygg på at all registrering og rapportering er i orden, og at viktige hendelser blir logget automatisk. Dette vil gi deg en helt ny grad av presisjon og kontroll.

Firmadok er selvfølgelig skybasert, og det er svært enkelt å bruke – for både sjåfører og administrasjon. Det går kjapt å komme i gang, og du går raskt i pluss.

Kundene forteller også at sjåførene blir stoppet sjeldnere i kontroller enn før, alt er alltid i orden – og dokumentert. Selv kan du få en roligere hverdag med mye mindre papirarbeid og brannslukking.

Firmadok funksjoner

Kontroll og trygghet

Firmadok inneholder flere moduler som gjør at du kan optimalisere driften din. Noen av de viktigste fordelene er:

– Full kontroll over kjøretøy- og sjåførers kjøre- og hviletid

– Dokumentasjon av kjøredata

– Overvåking og kontroll av brudd

– Effektiv håndtering av avvik

– Tidrapportering og timesregistrering  (timefangst og lønnsgrunnlag)

– Nøyaktig kontroll av lønnsgrunnlag og rapportering

– Oversikt og kontroll over utstyr og materiell

– Oppfølging og vedlikehold

 

«Med kombinasjonen Firmadok, Maritech TMS og Maritech Analytics, vil kundene våre få en helt annen brukeropplevelse – og arbeidshverdag”

Firmadok Maritech

Sømløs integrasjon

Firmadok er en dynamisk plattform som stadig integrerer flere tredjepartssystemer etter etterspørsel og for å forbedre systemenes funksjonalitet. Våre API-er gjør det også mulig å dele data med andre systemer, inkludert Vegvesenet, Visma, Scania og Volvo. Dette sikrer sømløs integrasjon og utveksling av viktig informasjon, og minsker behovet for manuelle oppdateringer og dobbeltarbeid.

Kjøredata hvert 15. minutt

Du kan enkelt og automatisk hente kjøredata hvert 15. minutt fra alle sjåfører og kjøretøy som aktivt brukes i bedriften. Disse dataene danner grunnlaget for flere moduler og gir deg en komplett oversikt over kjøring, aktiviteter og annen statistikk for hver dag. Du får detaljert informasjon om sjåfører og utstyr, slik at du kan analysere ytelse, effektivitet og identifisere områder for forbedring.

Enkel eksport av data

Firmadok gir deg fleksibiliteten til å eksportere data i alle typer formater som PDF, Excel, Lønn og mer. Uansett hvilket format du trenger, kan du enkelt generere rapporter og eksportere timer, dietter, turer, oppsummeringer, overtidsarbeid, 40-timersgrenser og mer. Dette gjør det enkelt å dele informasjon internt eller eksternt, og gir deg muligheten til å tilpasse rapporter etter dine spesifikke behov.

Effektiv avvikshåndtering

Registrering av avvik er enkelt for både sjåfører og administratorer i selskapet. Firmadok lar deg raskt registrere og håndtere alle typer avvik. Ved brudd opprettes avvik automatisk, og den ansvarlige personen og administrasjonen varsles umiddelbart. Dette sikrer at eventuelle avvik blir identifisert og håndtert effektivt, og bidrar til å opprettholde etterlevelse av retningslinjer og regelverk.

Firmadok Maritech

Oppnå betydelige besparelser

Firmadok oppfyller strenge krav og standarder som er nødvendige for å samarbeide sømløst med offentlige instanser. Du kan være trygg på at du har en løsning som er godt mottatt og akseptert av relevante myndigheter.

Firmadok er utviklet med fokus på å gi deg en god avkastning på investeringen din. Vår løsning hjelper deg med å optimalisere driften, redusere feil og ineffektivitet, samt spare tid og ressurser. Du vil kunne oppnå betydelige besparelser samtidig som du har en pålitelig og helhetlig dokumentasjon av arbeidet i bedriften din.

Firmadok dashboard - Maritech

Er det noe å vente på da?

Firmadok er den komplette løsningen for eiere og drivere av transportselskaper som ønsker full kontroll over kjøredata, avvik og brudd, timelister, terminalaktiviteter, brukere/ansatte og mer. Med enkel brukervennlighet, støtte fra etater som Vegvesenet, besparende funksjonalitet og rask implementeringstid, er Firmadok det ideelle valget for å effektivisere og dokumentere arbeidet i din bedrift.

Avtal et møte og få full kontroll du også!