Nyheter i Maritech Purchase & Sales 

Multi-company, ATP, Items, Valutahåndtering, Kvalitetssertifisering og sjømatlogistikk er noen av de nyeste verktøyene du nå kan ta i bruk.

 

Nyheter hver måned

Maritech Purchase and Sales er verdens ledende skyløsning skreddersydd for å støtte prosessene knyttet til kjøp og salg av sjømat.

Vi lanserer ny funksjonalitet hver måned, her kan du lese om noe av det som har blitt tilgjengelig i det siste.

 

Sjømat-produksjon

Endelig – nå kan du planlegge og opprette produksjonsordrer direkte fra en salgsordre. Definér en oppskrift og forventet volum for et produkt, legg til tilleggsprodukter og biprodukter med brukerdefinert fordeling. Plukk ingredienser, alloker råstoff og registrer produksjonen, mens du beregner kostnader basert på råvaren, emballasjen og øvrige prosesserings-kostnader.  Du får selvsagt også dokumentert full sporbarhet av råstoffet.

 

Nasdaq-rapportering og -prising

En annen etterlengtet nyhet er full funksjonalitet for rapportering til Nasdaq og integrering av Nasdaq-priser tilbake i prislister, inkludert muligheten til å oppdatere utgående bestillinger basert på nye priser. Dette er spesielt nyttig for de av dere som baserer prislistene deres på Nasdaq-priser, og kanskje ikke fastsetter dem før etter at de første bestillingene er opprettet i Kjøp og salg.

 

Forbedret palleregistrering

Nå får du palleregistrering på én og samme side, i tillegg har registreringsmetoden blitt forbedret for å forbedre effektiviteten.  Nå kan du legge til bulkpaller med enheter, når du ikke trenger like detaljert sporing som ved registrering på kassenivå.

 

Sluttsedler og fangstsertifikat

Sluttsedler kan nå enkelt knyttes til et kjøp og flyte gjennom til salgsallokering. Når fangstsertifikatet er generert, vil det være tilgjengelig i Document Service, knyttet til den spesifiserte salgsfakturaen.

 

Multi-company

Har dere flere lokasjoner? Nå er det blitt enkelt å samordne salg og kjøp mellom bedrifter, lage prognoser, overføringer og kjøp og salgsordrer på tvers av bedriftens domener. Dere får sømløs og automatisk overføring av lageroppføringer, og selskapene kan dele varer, kunder, leverandører og andre data i et multicompany-oppsett.

 

Valutahåndtering

For å sikre seg mot sterkt svingende valutakurser, etableres ofte sikringskontrakter (enten gjennom en bank eller gjennom forskuddsavtaler låst til en spesifisert valutakurs). Nå kan du ta i bruk en innebygd arbeidsflyt som administrerer valutakontrakter for å gjøre denne prosessen synlig og håndhevet.

 

Sjømatlogistikk

Del og samarbeid med leverandører, toll- og eksportagenter, transportører og andre – uten behov for ekstra programvare eller søking i uendelige e-posttråder. Som en integrert del av Maritech Purchase & Sales, støtter Maritechs Supply Chain-løsning dokumentflyt og kommunikasjon, fakturabehandling, prisbehandling og behandling av tolldokumenter. Alle endringer er synlige og sporbare, noe som sikrer riktige data, enkel dokumentasjon og redusert ventetid gjennom hele verdikjeden. Dokumenter knyttet til forsendelser blir gjort tilgjengelige for transportøren så snart de er opprettet, og terminalen har full oversikt over innkommende og utgående varer og forsendelser. Dette gjør at du kan håndtere plutselige endringer mer effektivt, du får bedre forutsigbarhet og lavere kostnader.

 

Claims Management

Claims Management er integrert med kreditt-fakturering i Maritech Purchase & Sales. Med Claims Management kan du definere regler og behandle hver varelinje som er gjort krav på. Enkel og effektiv interaksjon med interne eller eksterne interessenter som pakkerier, produsenter og transportører i et tilpasset brukergrensesnitt. Fra registrering av en begrunnelse for kravet, tildeling av en ansvarlig og beløp, til behandling av den andre parten. Dokumenter som bilder, e-post og andre relevante poster lagres og kobles til saken, og er lett tilgjengelig når det trengs. E-postmaler kan tilpasses og sendes direkte fra systemet med historikk. All kommunikasjon kan håndteres og dokumenteres i løsningen. Varsler kan settes opp for å sikre rask og effektiv skadebehandling, fra første heving av et krav helt til utstedelse av kredit-notaer.

Screenshot from Maritech DGS Purchase & Sales

ATP (Available to promise)

Sjømat-spesifikke visninger av beholdning lages etter størrelse og kvalitet (eller andre brukerdefinerte attributter), slik at du raskt kan se hva du har for salg. Planlegg for innkommende fangst med integrert oversikt over linjer som er registrert i innkjøps-prognoser. Du kan lage flere tilpassede maler for rask tilgang til forskjellige visninger.

 

Fakturahåndtering

Nå kan du enkelt holde oversikt over marginene dine og sikre deg mot overfakturering av frakt, ved å registrere estimerte kostnader knyttet til kjøp, salg og overføringer som matches mot faktiske innkommende fakturaer. Regelbaserte funksjoner lar deg angi et akseptabelt toleranse-område og varsle deg når dette området overskrides.

Items

Forenklet oppsett og kraftige brukerdefinerte attributter/dimensjoner. Du kan opprette flere varefamilier samtidig. Et ubegrenset antall egendefinerte felt for varedimensjoner kan konfigureres og legges til elementer, slik at du kan spore og rapportere om faktorer som er viktige for driften din.

Kvalitetssertifiseringer

Spor og administrer beholdning med sertifiserte kvalitetsbetegnelser som MSC eller Global GAP eller andre. Du kan angi regler på leverandør- eller kundenivå for å sikre at varer er merket riktig og enkelt med kvalitetssertifikatinformasjonen og lett synlige på salgstidspunktet. Merkede varer spores fra innføring i beholdning til sluttsalg med sertifiseringsstatus, som ikke kan endres.