Maritech Supply Chain

Fremtidens sjømatlogistikk

Endelig!

Nå kan du digitalisere sjømatlogistikken.

Sjømatlogistikk kan være en ekstremsport som stiller skyhøye krav til presisjon, kompetanse og fleksibilitet. I tillegg er det mange x-faktorer du må tenke på.

I 2017 startet Maritech (inkludert Timpex, nå en del av Maritech) arbeidet med å digitalisere den norske eksportlogistikken sammen med Cermaq, Coast og DB Schenker. Høsten 2020 lanserte vi Maritech Supply Chain, den eneste løsningen i verden som er skreddersydd for de komplekse prosessene innen sjømatlogistikk.

Redusert kostnad og risiko

I Maritech Supply Chain kan du som eksportør samarbeide og utveksle data og dokumenter med operatøren. Dette gir bedre planlegging, ledelse og sikkert samarbeid på tvers av forsyningskjeden. Alle parter får bedre datakvalitet, redusert sårbarhet og enklere arbeidsprosesser. Bedre kostnadskontroll og transportutnyttelse gir deg gevinster knyttet til både lønnsomhet og bærekraft.

Et eksempel: For eksportører gir løsningen enklere håndtering av fakturaer, tolldokumenter og priser. Systemet støtter mottak av beregnede priser og administrasjon av korte frister og endringer i siste liten. Dokumentutveksling skjer i sanntid mellom eksportør, transportør og tollvesen. Mindre manuell dataregistrering reduserer følgefeil, og alle endringer er synlige og sporbare. Du er sikret riktige data og enkel dokumentasjon.

  • – Vi tror på å være pålitelig, dynamisk og nyskapende. Hvert år eksporterer vi 90 000 tonn sjømat til 65 markeder. Digitalisering er avgjørende for å sikre enda mer effektive og strømlinjeformede prosesser i fremtiden.

    Frode Melsether, CTO Coast Seafood AS
  • – Teknologi gir oss et konkurransefortrinn i fiskeeksportmarkedet. Vårt mangeårige partnerskap med Maritech hjelper oss med å effektivisere og sikre informasjonsflyten i alle faser av sjømatlogistikken.

/ 2

Enklere å håndtere endringer

Færre manuelle prosesser og bedre interaksjon gir viktige fordeler for transportører. Dokumenter knyttet til forsendelsen blir tilgjengelige for transportøren så snart de er opprettet, og reduserer ventetiden i hele verdikjeden. Med Track & Trace får du raskere oppdateringer ved forsinkelser.

Maritech Supply Chain gir også et løft for terminalene som får større forutsigbarhet, bedre synlighet for innkommende og utgående varer, og mer effektiv håndtering av ommerking og koordinering av forsendelser. De nye verktøyene gjør det også mulig å håndtere plutselige endringer mer effektivt enn ved manuell håndtering.

Fremtidens sjømatlogistikk

Sjømatlogistikk er fortsatt ikke for pyser.

Men det er mange som nå kan utføre kritiske oppgaver med lavere puls, mindre personavhengighet og redusert risiko for manuelle feil. Samtidig øker lønnsomheten i hele verdikjeden, prosesser optimaliseres, samtidig som det bidrar til økt bærekraft.

Dette er fremtidens sjømatlogistikk.

Vil du vite mer? Gi oss et vink!

Fyll inn kontaktinformasjonen din, så hører du fra oss så snart som muli.