Broodstock Capital investerer i Maritech Systems

Sjømatinvestor Broodstock Capital blir majoritetseier i Maritech.

«Selv om Maritech allerede tilbyr en foretrukket handelsplattform, er digitaliseringstrenden i næringen fortsatt på et tidlig stadium. Maritechs sporingsprogramvare vil gjøre det mulig for bransjeaktører å effektivisere virksomheten deres gjennom hele verdikjeden. Vi ser allerede tegn til at nåværende og eksisterende kunder, både i Norge og internasjonalt, har som mål å kapitalisere på den forventende digitaliseringsbølgen i sjømatsektoren. Investeringen vår i Maritech gjenspeiler dette»

Kjetil Haga, partner i Broodstock Capital.

Investeringen i Maritech er i tråd med Broodstock Capitals strategi om å investere i markedsledere innen vekstnisjer i sjømatnæringen.

Etter transaksjonen, som ble signert i dag, eier Broodstock Capital 52 prosent av aksjene i Maritech. Øvrige aksjonærer er Midvest Fondene (36 prosent), Bølgen Invest (10 prosent), og Mette Kamsvåg, som er styreleder i Maritech (2 prosent).

Verdien av 100 prosent av aksjene i Maritech er beregnet utfra en multippel på 6-7 x forventet EBITDA-resultat for 2017.

Maritechs historie strekker seg helt tilbake til 1975, men dagens virksomhet ble etablert i 2012 da programselskapet ble skilt ut fra Akva Group ASA. I dag har Maritech nærmere 300 kunder, inkludert de største sjømatselskapene i Norge. Selskapet sysselsetter omtrent 60 medarbeidere. Maritechs hovedkontor ligger i Averøy, mens det største kontoret ligger i Molde. Selskapet har ytterligere norske kontorer i Oslo, Harstad og Tromsø, samt internasjonale kontorer i Halifax, Canada, og i Seattle, USA. I løpet av 2017 har Maritech styrket selskapets posisjon innen digitalisering og IoT (internet of things) gjennom å bli majoritetseier i Lillebakk Engineering AS. Janne T. Morstøl er konsernsjef i Maritech.

«Å få Broodstocks bransjekunnskap og finansielle muskler om bord i Maritech vil til syvende og siste komme kundene våre til gode. I dag er Maritech primært et programvareselskap. Nå skal vi trappe opp teknologiutviklingen for å gjøre kundene våre i stand til å utnytte de store datamengdene deres på en enda bedre måte. Å analysere og lære fra denne informasjonen vil gjøre kundene våre i stand til å fatte bedre beslutninger og drive virksomheten deres enda mer kostnadseffektivt»

Mette Kamsvåg, styreleder i Maritech.

Kamsvåg fortsetter i rollen som styreleder i selskapet. Jan Erik Løvik og Kjetil Haga, henholdsvis managing partner og partner i Broodstock Capital, går også inn i styret, som består av totalt seks personer.