Broodstock øker eierandelen i Maritech

Broodstock Capital kjøper seg nå opp til 98 prosent eierandel i Maritech Systems AS.

Sjømatinvestoren kjøpte 52 prosent av eierandelene i 2017. Nå øker de eierandelen til 98 prosent. I mellomtiden har Maritechs omsetning økt med omtrent 140 prosent.

Selgere er Midvest Fondene (36 prosent) og Bølgen Invest (10 prosent). Transaksjonsdetaljene er ikke offentliggjort. Styreleder Mette Kamsvåg eier resterende to prosent av Maritech.

Havbruksnæringen er fremdeles forholdsvis analog, men digitaliseringsbølgen vi så konturene av for et par år siden har nå begynt å øke i størrelse. Maritech ligger helt i front på dette feltet og har derfor hatt en solid utvikling de seneste par årene. Næringen er imidlertid mye mer moden i dag og vi tror den store digitaliseringsbølgen ligger foran oss.

Kjetil Haga, partner i Broodstock Capital

Oppkjøp av Timpex AS

Broodstock Capital tilrettela for nok en teknologi-investering for et par uker siden, da Maritech kjøpte programvareselskapet Timpex AS, som leverer softwareløsninger til bedrifter som opererer innen logistikk, transport og fortolling. Systemet skal nå rulles ut for fullt i sjømatsektoren.

En finansiell solid eier som Broodstock gjør oss i stand til å drive konsolidering i bransjen og derigjennom skape ytterligere merverdi for kundene våre. Gjennom oppkjøpet av Timpex kan vi levere skreddersydde programvareløsninger for hele sjømatens verdikjede, fra sjø til bord. Logistikk og transport representerer den største kostnaden for sjømatnæringen utenom selve varen. Ved å kombinere logistikkteknologien til Timpex med sjømatprogramvaren til Maritech kan vi bidra til å redusere våre kunders kostnader betydelig.

Janne T. Morstøl, CEO i Maritech.

En av de største i Midt-Norge

Gjennom oppkjøpet av Timpex, som holder til i Åndalsnes, er Maritech blitt en av de største softwareaktørene i Midt-Norge. Konsernet vil etter oppkjøpet ha over 100 ansatte og samlet omsetning på over 130 MNOK.
Investeringene i både Maritech og Timpex er i tråd med Broodstock Capitals strategi om å investere i markedsledere innen vekstnisjer i sjømatnæringen.

Vi ser et enormt digitaliseringspotensial i havbruksnæringen og utelukker ikke å gjøre flere investeringer innen dette feltet.

Kjetil Haga, Broodstock Capital.