Vikenco, Aukra, Norge

Ekstremt
verdifullt verktøy

“Maritechs programvare effektiviserer produksjonen vår ved hjelp av en tids- og kostnadsbesparende verktøykasse.”

Jørn Husøy er controller og ICT Manager i Vikenco, en anerkjent leverandør av sjømat til marked både i Norge og rundt i verden. Sjømatselskapet var en pioner innen lakseoppdrett og står nå for 50% av verdensproduksjonen av organisk laks. Vikenco bruker et bredt spekter av Maritech sine løsninger og har vært kunde over lang tid.

Maritech var et naturlig valg for oss siden deres programvare er skreddersydd til vår produksjon.

Jørn Husøy,
Controller og ICT Manager i Vikenco

Sporing er avgjørende

Siden Vikenco både fanger og prosesserer sjømat fra andre selskap er det avgjørende å kontrollere fiskens opphav.

«Vår fisk kan spores helt tilbake til sjøen. Det sikrer bevis på at vår fisk oppfyller de høyeste standardene for renhet.»

Jørn Husøy, Controller og ICT Manager i Vikenco
Trading

Kontroll og overblikk

Produksjonen og prosesseringen krever kontroll og overblikk over temperatur, funksjoner, maskiner og nummer.

«DGS IoT løsningen gir oss mulighet til å kontrollerer disse prosessene gjennom visualisering og alarmsystemer.»

Laks er et ekslusivt produkt og det er avgjørende å til enhver tid kontrollere resultatet. En funksjonsfeil i prosessen kan være kostbart og må umiddelbart meldes. Maritech utvikler nå overvåkning i sanntid og rapportering av resultat. Dette er en utvikling som er av stor interesse for Husøy og Vikenco.

«Vi ser fram til resultatet av dette arbeidet. Et slikt verktøy vil hjelpe oss å følge resultatet i detalj og mulig spare enda mer tid og penger.»

Klar for å digitalisere?

Vi vil snakke med deg om DigitalSeafood skreddersydd for ditt selskap.