Hvordan påvirker teknologiske trender kvaliteten på sjømat?

Dette var hovedtemaet da vår CEO Janne T. Morstøl denne uken holdt innlegg på Ministerkonferansen i Nova Scotia, Canada.

Nova Scotia Department of Fisheries and Aquaculture Minister’s Conference samlet i år 800 deltakere fra hele verden. Konferansen og satte søkelyset på hvordan markedet, FoU og tilgang på arbeidskraft påvirker kvaliteten på sjømaten fra Nova Scotia. Arrangementets formål er å bidra til innovasjon og økt verdiskapning i sjømatnæringen.

«Mye av innholdet og diskusjonene i år var knyttet til sporing, analytics og forvaltning av data. Dette er også noen av Maritechs aller viktigste fokusområder,» forteller Morstøl. Onsdag holdt hun foredraget Global Technology Trends and the Direct Impact on Quality​, hvor digitalisering og sporbarhet var gjennomgangstemaer. Blant eksemplene var kongekrabbene som serveres på hotellet Grand Hyatt i Dubai. Krabbene sendes fra Norge med en QR-kode, som gjesten får servert sammen med måltidet. «Gjennom å scanne denne, får vedkommende frem informasjon om hvem som har fisket krabben, og når det skjedde. Det går også an å se en video av fiskeren, der hun/han forteller om seg selv og sin erfaring fra næringen. Dette gir trygghet og en fin historiefortelling til den som skal kose seg med en flott middag. Videre styrker det merkevaren til både leverandøren og Norge som sjømatnasjon.»

«Internet of Things (IoT) og maskinlæring er blant trendene som representerer størst potensial for næringen,» sier Morstøl. «Innenfor sensorikk og bildeteknologi er det eksempelvis enormt mye å hente. Både med hensyn til effektivisering, kvalitet og verdiskapning. Samtidig er fagfeltene omfattende og utviklingen går lynraskt. Derfor opplever vi det er svært viktig å synliggjøre og konkretisere. Slik kan flest mulig relatere seg til handlingsrommet og mulighetene knyttet til ny teknologi. Selskaper fra hele verdikjeden kan nå nyttiggjøre seg av avanserte verktøy for styring, kontroll og analyse. Man kan forholde seg til fakta i stedet for å måtte stole på antakelser. Sporbarhet bedrer matsikkerheten, begrenser svindel og styrker tilliten til leverandørene.

All sjømat har en historie, og den kjenner vi ved hjelp av data.»

Foto: Janne T. Morstøl sammen med Darryll Gillard og Blair Shelton fra Maritech Halifax

Lær mer om det vi leverer

Les mer om konferansen