Maritech gjør endringer i toppledelsen

Janne T. Morstøl har blitt enig med styret om å fratre som CEO i Maritech.

Morstøl har vært CEO i Maritech siden februar 2017. Styret hadde da vedtatt en ny strategi for selskapet hvor vekst gjennom utvidet verdikjede og internasjonalisering var sentralt. Janne T. Morstøl har ledet implementeringen av denne strategien og selskapet har i dag en sterk posisjon som leverandør av innovative programvaresystemer skreddersydd for sjømat- og logistikknæringen. Selskapet har i dag kontorer i Norge, USA, Canada, Island og Chile. Morstøl har gjennom sin periode som CEO, etablert et sterkt lederteam og styrket organisasjonen innenfor ny teknologi og digitale forretningsprosesser.

Janne T. Morstøl har som CEO pendlet til Molde i over tre år og har lagt ned betydelig arbeid og reisevirksomhet, også internasjonalt. Styret ønsker å takke Janne for innsatsen og resultatene hun har vært med å skape i Maritech gjennom de siste tre årene og ønsker henne lykke til med nye utfordringer.  

Styret har konstituert Odd-Arne Kristengård som CEO. Kristengård har arbeidet 9 år i selskapet, de siste 6 årene som COO.

Pressekontakt:

Mette Kamsvåg, styreleder

mk@mkconsulting.no

+47 930 68 063