Maritech kjøper 100 % av IoT-selskapet Lillebakk

Vi fortsetter å ekspandere, og gjør nytt strategisk oppkjøp.

Maritech kunngjør i dag at vi har kjøpt samtlige aksjer i IoT-selskapet Lillebakk AS. Vi har vært majoritetseier siden 2017, siden den gang har selskapene jobbet sammen om flere felles prosjekter innen Internet of Things (IoT), automasjon og analyse. Nå blir Lillebakk fullt integrert og samlokalisert med Maritech i Molde.

Automasjon og industriell IoT

Lillebakk ble etablert i 2013, og har vokst raskt innen automasjon og industriell IoT. I 2019 hadde selskapet 10 ansatte og en omsetning på 25,5 MNOK, i all hovedsak knyttet til IoT og skytjenesten LINSiGHT. Løsningen er tilpasset sjømatnæringen, industri, energi og offentlig sektor, og vil bli utviklet videre for de ulike kundesegmentene. Samlet har de to selskapene over 100 ansatte, og en omsetning på over 100 MNOK (2019).

«Oppkjøpet er et ledd i vår strategi om videre vekst,» forteller Janne T. Morstøl, CEO i Maritech. «Vi skal ekspandere i verdikjeden, og IoT og automasjon er nøkkelkompetanse for å sørge for kvalitetskontroll, produktivitet og å kunne ta datadrevne, operasjonelle beslutninger. Lillebakks produkter og kompetanse vil gjøre at Maritech kan tilby løsninger for smartere produksjon til sjømatkunder i Norge og internasjonalt.»

«Jeg er overbevist om at dette er en god løsning for Lillebakk,» sier Andre Lillebakk, CTO og med-gründer av Lillebakk AS. «For oss, for våre dyktige medarbeidere og for Maritech. For meg som gründer har jo dette vært en eventyrlig reise, fra selskapet ble startet av to brødre hjemme på hvert sitt hjemmekontor, til der vi står i dag. Det er jo helt klart at det er følelsesladet å overlate selskapet til andre. Samtidig skal vi ikke legge skjul på at vi har lagt bak oss en krevende periode, der vi har vurdert flere ulike alternativer for fremtiden. Etter en grundig prosess, er vi nå trygge på at det er riktig å integrere Lillebakk i Maritech.

Dette vil sikre både fart, kompetanse og stabilitet for kundene, leverandørene og våre ansatte.

Andre Lillebakk, CTO og med-gründer i Lillebakk

Velkommen til våre nye kolleger!

«Vi ønsker våre nye, kompetente kolleger velkommen til Maritech,» sier COO i Maritech og konstituert daglig leder i Lillebakk, Odd Arne Kristengård. «Lillebakk-teamet tilfører oss svært god kompetanse innen automasjon og IoT. Sammen blir vi et sterkt fagmiljø innen dataanalyse, med prediksjon og maskinlæring som et naturlig neste steg. Oppkjøpet styrker også utviklingsteamet vårt i form av flere kloke hoder og tilførsel av ny kunnskap og erfaring relatert til skybaserte løsninger. Vi jobber nå med vår første store felles lansering av et spennende produkt som vil komme i løpet av få måneder. Det blir givende å jobbe enda tettere sammen og finne bedre og mer effektive løsninger for våre kunder.»

Bildet f.v.: Odd Arne Kristengård, COO Maritech og Andre Lillebakk, CTO og med-gründer Lillebakk

Les mer om Lillebakk og LINSiGHT

Les mer om Maritech

Ta kontakt