Ny partner

Maritech og Sea Data Center inngår strategisk partnerskap.

Maritech og Sea Data Center samler sine unike verktøy for overvåking av sjømatmarkedet og gjør kundene i stand til å sammenligne markedstrender med egne data. Dette gir nye og enestående muligheter for planlegging og beslutningstaking.

Den anerkjente og ledende programvareleverandøren for sjømatindustrien, Maritech, inngår et strategisk partnerskap med Sea Data Center. Et anerkjent islandsk selskap som tilgjengeliggjør omfattende og forståelig informasjon om sjømatindustrien til sine kunder. Målet er å levere en unik pakke med konsoliderte referansemålinger og analyseverktøy til kunder i både produksjon, salg og service. Selskapene vil ha et tett samarbeid, og Sea Data Center blir Maritechs offisielle representant på Island.

Sjømatselskaper trenger oversikt over de nyeste markedstrendene for å ta riktige avgjørelser, sette pris og analysere konkurransen. Sjømatdata kommer i mange ulike formater og arbeidet med å sile ut den viktigste informasjon om markedet er både tidkrevende og komplisert. Med Maritechs analyseverktøy, får kundene til Sea Data Center nå full oversikt over de nyeste oppdateringene om forsyninger, priser og trender, og kan sammenligne dette med egne data.

Dette vil gi kundene et konkurransefortrinn i forhandlinger med både leverandører og kjøpere.

“Nøyaktig analyse av markedet krever store ressurser”, sier Janne T. Morstøl, CEO, Maritech. “Partnerskapet med Sea Data Center gir oss ikke bare en strategisk partner, men gjør oss i stand til å effektivisere risikohåndteringen og beslutningstakingen til våre kunder. Ved å kombinere et bredt spekter av markedsdata med egne unike data, kan kundene se og forstå verdien av egne produkt i det globale markedet, samt identifisere muligheter og behov for nye produkter. Alt på ett sted.”

Sea Data Center-plattformen er anerkjent av sjømatindustrien både på Island og i Europa.

“Vårt team analyserer data fra et bredt spekter av kilder, og gir kundene robust og samlet kunnskap som gjør at de kan håndtere raske endringer i markedet”, sier Kjartan Olafsson, en av grunnleggerne av Sea Data Center. “Informasjonsbehandling er stadig viktigere og avhenger av nøyaktig data for analyse og avgjørelser. Vi i Sea Data Center er glade for partnerskapet med Maritech, noe som vil gi våre kunder enda større grad av interoperabilitet og innsikt.”