Maritech sikter mot verdenstoppen

Med to nyansatte på plass skal Maritech internasjonaliseres og levere verdens mest utbredte løsning.

Maritech er verdens største leverandør av software-løsninger til sjømatbransjen uten å være særlig internasjonal. Nå skal Maritech og produktene internasjonaliseres for også i det internasjonale marked bli den mest utbredte løsning.

Erik Outzen, nyansatt VP Business Solutions i Maritech.

Spisset kompetanse

Han tror at Maritech har et veldig godt utgangspunkt for å nå dette målet.

Vi leverer optimale forretnings-programvareløsninger, såkalt best of breed løsninger, som favner om hele verdikjeden, fra sjø til bord. Målet er å gi kunden verdiøkende produkter og tjenester som også skal forenkle bruk og bidra til å redusere komplekse prosesser. Hele verdikjeden henger tett sammen og vår unikitet er å ha spisset kompetanse og programvare samt å kunne ivareta linken mellom de ulike prosessene.

Erik Outzen

Skal industrialisere Maritech

Outzen har lang erfaring fra ERP og forretningssystemer, blant annet fra Merit som han selv var med å bygge opp. Etter en periode med pendling var tiden inne for å finne noe nærmere hjemstedet, og jobben i Maritech dukket opp.

Denne jobben er perfekt. Den byr på en god miks av ting jeg kan og noe jeg ikke kan. Jeg har jobbet mye med industrialisering i andre bransjer, og nå gleder jeg meg til å gjøre det samme med sjømatbransjen.

Erik Outzen

2020 blir det store året det begynner å skje. Det er jeg helt sikker på.

Ansettelsen av Erik Outzen kommer som et resultat av Maritechs rendyrking og fokus på satsningsområdene Business Solutions, Analytics og Production.

Ny salgsdirektør

I denne prosessen har også Klas Vangen blitt ansatt som ny Sales Director.

Han tar med seg 17 års erfaring fra salg nasjonalt og internasjonalt hos noen av verdens største selskaper som Nike, Puma, Viking Footwear, Rip Curl og Bergans of Norway.

Mulighetene som ligger foran oss er store innen den globale sjømatsektoren, og Maritech har fremtidsrettet innovative produkter, som skapt for fremtiden innenfor denne sektoren. Jeg ser virkelig frem til å være med på å forsterke det gode arbeidet som allerede blir lagt ned i Maritech.

Klas Vangen, Sales Director

Business Solutions: Maritechs portefølje av forretningsløsninger som ivaretar håndtering av alle prosesser og informasjon som bl.a. sporingsdata, kostnader og marginer på fisk og sjømat.

Production: Løsninger basert på erfaring fra tradisjonelle produksjonslinjer og moderne teknologi som IoT satt i system for å bidra til en smartere produksjon.

Analytics: Avansert analyse og beslutningstøtte system basert på Maritechs egne løsninger som datakilder kombinert med kundens øvrige relevante datakilder.