Velkommen til vårt nye logistikk-team!

1. mars ble Timpex integrert i Maritech. Vi er glade for å ha fått enda flere engasjerte medarbeidere med på laget, og ser frem til å jobbe sammen med en svært dyktig og trivelig gjeng.

De siste 30 årene har Timpex spesialisert seg innen programvareløsninger for logistikk, transport og fortolling. Fokus på innovasjon, flinke mennesker og tett samarbeid med kundene har gitt Timpex et svært godt omdømme og en sterk markedsposisjon. Ledende selskaper som Tine, Cermaq, SR Group og AkerBP er blant selskapene som benytter Timpex programvare i dag. Utenfor Norge benyttes løsningene blant annet i Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Nederland, England og Frankrike.

Da Maritech kjøpte Timpex i oktober 2019, kjente selskapene hverandre allerede godt. Siden 2017 har vi samarbeidet i et felles transportprosjekt, som planlegges lansert sommeren 2020. Prosjektet skal resultere i en portal for interaksjon mellom sjømateksportører, transportører og tollvesen. Løsningen skreddersys for sjømatnæringen og vil øke kvalitet og effektivitet gjennom verdikjeden.

«Vi er stolte av å kunne ønske våre nye logistikk-kolleger velkommen til Maritech. De representerer et verdifullt tilskudd til selskapet, både som mennesker og fagpersoner. Vi kjenner dem som erfarne, kompetente og oppriktige, og strålende relasjonsbyggere overfor kunder og partnere.»

Janne T. Morstøl, CEO

Frank Bergdal (bildet over) er Regional Sales Manager i det nye logistikkteamet i Maritech. Det siste tiåret har han både jobbet innen sjømat og logistikk, og han startet i Timpex i fjor. «Det er klart at dette oppkjøpet passer bakgrunnen og kompetansen min spesielt godt», forteller han. «Jeg synes det er veldig kjekt å skulle komme inn i Maritech, og opplever at selskapene passer godt sammen. Det gjelder både menneskene, produktene, filosofien og kundene. De neste månedene blir spennende for oss alle, og vi ser frem til å vokse videre sammen som ett selskap.»

Som et resultat av oppkjøpet har Maritech nå fått to nye lokasjoner, Åndalsnes og Trondheim. Og selv om Timpex nå forsvinner som selskapsnavn, vil produktporteføljen fortsatt beholde navnet.