-Dette vil revolusjonere kvalitetskontrollen

Teknikken er klar til bruk og utstyret er bygget. Allerede før fisken er sløyd kan fiskeprodusentene vite om de har sikret seg torsk i verdensklasse. Kvalitetsmåling med lys på rund fisk kan nå gjøres i industriell hastighet.

Mandag 23. november kunne Maritech, Nofima og Norsk Elektro Optikk (NEO) i samarbeid med industriselskapene Lerøy Norway Seafood og Lerøy Havfisk stolt lansere Maritechs hyperspektrale kvalitetsanalyse – nyvinningen kan komme til å revolusjonere norsk fiskeindustri.

Startet av fiskeriministeren

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen sto for den offisielle lanseringen ved å sende den første fisken gjennom maskinen som kan se kvaliteten på fisken gjennom skinnet.

– Dette er en kjempedag! En gulldag på mange måter, sa en begeistret fiskeri- og sjømatminister som iført gult og svart Bodø/Glimt-skjerf mandag også feiret også Nord-Norges første ligatittel i fotball.

Senior Scientist Karsten Heia and Minister of Fishery and Seafood Odd Emil Ingebrigtsen
Seniorforsker Karsten Heia og fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

Han mener de som sammen har utviklet løsningen også hadde all grunn til å feire gull på mandag.

– Prosjektet er et prima eksempel på hva som er mulig å få til når næringslivet og forskningsmiljøer samarbeider om teknologiske nyvinninger. Bedre kvalitetssortering er positivt både for lønnsomheten og omdømmet i norsk sjømatnæring, sier Ingebrigtsen.

Basert på 16 års forskning

Den teknologiske nyvinningen kommer som et resultat av forskningsprosjektet KVASS – Kvalitetsmåling på hvitfisk gjennom analyse av spektrale bilder i sanntid – er et «prosjekt i bedrift» finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF).

Maritech har ledet utviklingen av løsningen som nå er klar for kommersielt salg, basert på 16 års arbeid fra Nofima-forsker Karsten Heia (bildet under) og kamerateknologi fra NEO (Norsk Elektro Optikk). Resultatet er programvare, et kabinett og et hyperspektralt kamera som muliggjør kvalitetsmåling av hel, rund hvitfisk i industriell hastighet.

Seniorforsker Karsten Heia, Nofima

Lerøy Norway Seafoods er en ledende hvitfiskaktør og del av Lerøy Seafood Group, som er et verdensledende sjømatselskap. Det er på Lerøys anlegg i Båtsfjord i Finnmark den industrielle utprøvingen har funnet sted. Kvalitetsmålingsmaskinen skal også utprøves om bord på de havgående fiskefartøyene til Norges største trålrederi Lerøy Havfisk AS.

Representanter for samtlige aktører bak Maritechs hyperspektrale kvalitetsmåling var til stede under lanseringen, som mandag fant sted i forsøkshallen hos Nofimas forskingsanlegg i Tromsø.

Mer forutsigbar råstoffkvalitet

Partnerne i prosjektet har store forventninger til nytten av løsningen.

– Lerøy arbeider hver dag med å heve kvaliteten i alle ledd i vår produksjon av kvalitetssjømat. Med dette prosjektet har Lerøy bidratt til utvikling av en teknologi som gir bedre og mer forutsigbar råstoffkvalitet og dermed enda bedre kvalitetssjømat til våre kunder, sier Roy Martin Martinsen, kvalitetsleder for råstoff hvitfisk i Lerøy Norway Seafoods.

– Intensjonen er at denne maskinen skal kunne settes i en prosesslinje og også bidra til en mer effektiv produksjon gjennom å sortere råstoffet også på ulike kvaliteter på en grader, sier Martinsen.

I dag er det blodansamling i den usløyde fisken som kan avdekkes med avbildende spektroskopi. Roy Martin Martinsen forventer en videreutvikling av teknologien, som gjør at industrien i framtida kan se på enda flere kvalitetsparametere og bli enda bedre i stand til å levere kvalitetssjømat til konsumentene.

Heve kvalitet på trålfangst

Lerøy Havfisk AS er Norges største trålrederi med ti fartøy og 29,6 trålkonsesjoner for torsk. De siste årene har de ifølge operasjonssjef Odd Johan Fladmark hatt stort fokus på å heve kvalitet på trålfanget fisk. Han ser fram til å utprøve det nye verktøyet i dette arbeidet.

– Med dette utstyret ser vi nå muligheten for å kunne sortere fangsten om bord utfra kvalitet og på den måte kunne tilby et ferdig sortert råstoff som er tilpasset den anvendelsen råstoffet skal brukes til. Vi har tro på at dette vil gi bedre pris på fisken og samtidig bedre lønnsomheten for landanleggene, sier Fladmark.

Sterkere omdømme

Også de som har jobbet med utvikling av teknikken, er forventningsfulle og stolte over å ha vært med på en historisk industriell utvikling i fiskerinæringen.

Product and technology Director Bjørnar Kvalsnes and IoT Director Andre Lillebakk, Maritech
Product and technology Director Bjørnar Kvalsnes og IoT Director Andre Lillebakk, Maritech

Maritech har jobbet tett med både forskere og industrien for å utvikle løsningen som nå lanseres.

– Jeg ble trigget av dette prosjektet på grunn av muligheten objektive kvalitetsmålinger av den totale mengden fisk som går gjennom produksjonen gir i forhold til a) analyse med tanke på mulige forbedringer i prosesser og b) korrekt anvendelse av råstoff i henhold til kvalitet. Samtidig var mulighetene for å optimalisere det operasjonelle i fabrikken helt åpenbare, sier administrerende direktør Odd Arne Kristengård i Maritech.

Odd Arne Kristengård, CEO Maritech

Han påpeker at reduksjon i svinn og reklamasjoner gir gevinster knyttet til lønnsomhet og bærekraft. – Løsningen representerer et betydelig konkurransefortrinn som kan endre en hel bransje, og samtidig bidra til et enda sterkere omdømme for norsk sjømateksport, sier Kristengård.

Verdensledende

Trond Løke er daglig leder i Norsk Elektro Optikk AS, som har utviklet hyperspektrale kameraer (HySpex) siden starten av 2000-tallet, og i dag samarbeider med tunge norske og internasjonale fagmiljøer.

Trond Løke_CEO NEO
Trond Løke, CEO NEO

– Nofima var vår aller første kunde og kjøpte sitt første hyperspektrale kamera i 2003. Jeg synes det er spesielt moro at vi nå sammen med Maritech og i samarbeid med Lerøy og Havfisk, har utviklet et ferdig kommersielt produkt, som vil revolusjonere kvalitetskontrollen av hvitfisk. For NEO sin del er det en ekstra fjær i hatten at fiskeindustrien, som en viktig del av norsk industri, er blant de første i landet som for alvor nyttiggjør en høyteknologisk løsning som hyperspektrale kameraer representerer. På dette området er vi verdensledende, sier Trond Løke.

Stolt og spent forsker

Uten Nofima-forsker Karsten Heia hadde ikke løsningen som ble lansert mandag kunnet se dagens lys. I flere tiår har han jobbet med utvikling av teknologien. Første gang han forsøkte å måte kvalitet på fisk med avbildende spektroskopi, var i 1997. Da tok det en og en halv time å måle et 10 x 10 centimeter stort fiskestykke uten skinn. Nå måles hel fisk med skinn i industriell hastighet. – I dag er jeg en både stolt og spent forsker. Å kunne ta avbildende spektroskopi – som teknikken heter – i bruk industrielt er en stor milepæl for meg som forsker, for Nofima som forskningsinstitutt og for norsk fiskeindustri. At vi som et anvendt institutt, ved hjelp av finansiering fra FHF, kan bidra til å løfte norsk næringsliv både innenfor teknologiutvikling og matindustri, er stort, sier Karsten Heia.

Han gleder seg over stadige henvendelser og stor interesse knyttet til den nye løsningen.

Nå er ventetiden over. 

Nysgjerrig? Gi oss et vink!

Foto: Lars Åke Andersen/Frifoto

Illustrasjonsbilde: Moloen AS