Hjernen bak fortollingsløsningen

Få kan mer om fortollingsprogramvare enn vår egen Klas Larsson, som i 33 år har ledet utviklingen av Timpex CMS, og nå har vært sentral i arbeidet med den nye skybaserte løsningen Maritech CMS.

Klas Larsson er en av seks gründere bak softwareselskapet Timpex, som siden 2020 har vært en del av Maritech. Fortollingsløsningen var det første produktet Timpex utviklet da de startet opp i 1987.

I dag, 33 år etter, er det fortsatt Klas som har ansvaret for utviklingen av programvaren.

– Jeg kjenner nok denne løsningen ut og inn, ja, smiler han.

Automatisering og effektivisering

Det er to grunner til at vi trenger fortolling i Norge. Alt som skal eksporteres eller importeres skal deklareres overfor tollvesenet.

I tillegg til dette skal Statistisk Sentralbyrå til enhver tid ha oversikt over alle varer som sendes inn/ut av landet.

Timpex CMS (on-premise) og Maritech CMS (den nye skyløsningen som nettopp er lansert) sikrer effektiv tollbehandling av varer for import, eksport, transittering og kontroll av tollager. Systemene sørger for sikker beregning av toll og avgifter, slik at deklareringen effektiviseres. De gir deg også god oversikt over ordrer og status på godkjenninger og meldinger.

Slik får du all funksjonalitet som trengs for å håndtere gods som skal inn og ut av Norge. Løsningene kan både brukes alene og i kombinasjon med vårt transportstyringssystem Timpex TMS og sjømat-tradingsystem Maritech Purchase & Sales.

– Transittering er et annet eksempel på viktig funksjonalitet, som gjør at bilen kan kjøre helt frem til mål uten å stoppe, forteller Klas. I tillegg trekker han frem forhåndsvarsling, en løsning som kom etter 9/11. Forhåndsvarsling av varer må sendes til alle land utenfor EU for at myndighetene skal få oversikt over hvilke varer som kommer. Ut fra denne varslingen velger de seg ut hvem de skal kontrollere og ta stikkprøver fra.

Fortolling under huden

Klas har jobbet med fortolling siden han fikk sin første jobb i Tollpost Globe AS etter militæret. Da var verktøyet en skrivemaskin. Etter at han tok IT-utdannelse ved Høgskolen i Molde startet han på IT-avdelinga i Tollpost. Det var da tankene om et eget fortollingssystem startet å spinne. Da han og fem andre fra Tollpost gikk ut og startet Timpex i 87, var det dette systemet de startet å jobbe med, og det første systemet de leverte til sine kunder.

– Siden da har vi hele tiden jobbet med videreutvikling og forbedring av brukergrensesnittet, for å gjøre det så enkelt og intuitivt som mulig for kundene. Og nå er det en stor milepæl å ha lansert Maritech CMS, som i stor grad er bygget på arbeidet vi gjorde i Timpex-tiden, sier Klas.

– Nå er vi i ferd med å automatisere fortollingen i hele den norske sjømatnæringen, avslutter han.

Har du lyst til å vite mer? Herlig! Gi oss et vink, så tar vi en prat!