Ledende innen IoT

Fra LINSiGHT-plattformen ble utviklet har målet vært å være blant de ledende innen IoT-løsninger. Som en del av Maritech er LINSiGHT-teamet nå større og sterkere enn noen gang.

LINSiGHT ble utviklet i 2015 av brødrene Frode og Andre Lillebakk, i selskapet Lillebakk som de startet to år tidligere.

– Det hele startet med at Fræna kommune kom til oss med behov for kontroll av sine vann- og avløpssystemer. Vi laget et system for dette, og skjønte fort at dette kunne bli en skalerbar modell som andre kan bruke til sine tjenester, forteller Andre Lillebakk, direktør for IoT i Maritech.

Solide partnere

Visjonen ble å bygge en åpen skybasert IoT-plattform for å gi kundene ny verdi av menneskeskapt data og maskindata. Per september 2020 er over 150 000 noder/sensorer tilknyttet LINSiGHT, som nå har blitt et viktig verktøy for en rekke bedrifter og offentlige aktører innen blant annet industri, energi, matproduksjon og kommunalteknikk.

– Forretningssidéen var, og er, å gi våre kunder økt konkurransefortrinn, lønnsomhet og bærekraft gjennom å ta i bruk eksisterende teknologi. Vår plattform LINSiGHT baserer seg på tett samarbeid med solide partnere i ulike bransjer, som sørger for at vi til enhver tid er oppdatert og i front på teknologi, sier Lillebakk.

Internet of things (IoT) eller oversatt til norsk: tingenes Internett, er nettverket av gjenstander som er utstyrt med elektronikk, programvare, sensorer og nettverk som gjør gjenstandene i stand til å koble, samle, analysere, utveksle data og ta grep før problemer oppstår. IoT er en avgjørende faktor for digital transformasjon og har lenge vært predikert som den største teknologitrenden, og fått massiv oppmerksomhet både i media og i næringslivet.

Spådommene er lang fra oppfylt ennå. Det ligger et stort ubrukt potensiale i utnyttelsen av IoT. Det kan lette arbeidshverdagen vår, strømlinjeforme utvekslingen av enorme mengder informasjon, automatisere manuelle oppgaver og øke sikkerheten. De samfunnsmessige gevinstene er store, både når det gjelder effektivisering og bærekraft.

– Vi skal være i tuppen av skoa når det gjelder teknologi innen IoT. Vi skal hjelpe kundene våre med å løse konkrete utfordringer de står overfor i sin arbeidshverdag. Alt fra å unngå nedetid på strømnettet, styre vann- og avløpssystemer eller kontroll av elektrisk utstyr.

Smartere byer

En av våre partnere er Multilux, som tilbyr sine kunder bruk av LINSiGHT-plattformen i et system for å styre og overvåke infrastruktur som vei- og gatebelysning og vann- og avløpsnett. Multilux sin løsning har fått navnet CitySight. Løsningen hjelper kundene til å unngå nedetid i sine systemer, og gir full kontroll på utstyrets tilstand til enhver tid.

– Kundene våre kan benytte CitySight til å overvåke tilstanden i flere ulike infrastruktursystemer, og oppdage mulige problemer før de medfører skade og større kostnader. Informasjon samles inn i sanntid, og kan struktureres for å treffe riktige beslutninger om tiltak for å unngå nedetid. Et godt styringsverktøy som kan spare store ressurser, sier Svein Ove Sunde, administrerende direktør i Multilux AS.

Overvåkning av nettstasjoner

Et annet eksempel på LINSiGHT-plattformen i bruk er nettstasjonsovervåkning levert til Smarthub AS. Dette er en nøkkelferdig overvåkning i nåtid som effektiviserer driften, identifiserer feil i sanntid, senker driftskostnader og overholder myndighetskrav.

– Med denne nettstasjonsovervåkningen får vi en mer rasjonell drift. Manuelle oppgaver blir automatisert og vi har mindre behov for å fysisk dra ut og kontrollere nettstasjonene våre. Via plattformen får vi automatisk samlet inn informasjon om hvilke utbedringer som må gjøres før det blir et problem, sier sier daglig leder Svein Ivar Morsund.

Inn i Maritech

I 2017 kjøpte Maritech 51% av Lillebakk. Dette ga store muligheter for kompetanseutveksling med et innovativt selskap med solide aksjonærer. Fra 1. september 2020 fusjonerte Lillebakk inn i Maritech.

Maritech har i dag en unik kompetansebredde av ressurser med lang erfaring innen automasjon og systemutvikling fra ulike bransjer. Med hovedvekt på sjømatbransjen, er vi sammen et fremoverlent teknologiselskap som leverer softwareløsninger og automasjonsløsninger til ulike bransjer.

IoT-visjonærer

– Som en del av Maritech blir sjømatbransjen selvsagt sentral framover, samtidig som vi skal fortsette å fokusere på vårt LINSiGHT-partnerprogram og andre næringer som kommunalteknikk og energi videre. Dette er bransjer som vi gleder oss til videre samarbeid med, og vi ser store muligheter gjennom at enda flere oppdager mulighetene som IoT representerer. Vi er IoT-visjonærer som skal være i front, avslutter Andre Lillebakk. – Utviklingen går rasende fort, og det meste er nå mulig. Ta gjerne kontakt med oss om du har lyst til å vite mer og diskutere potensialet for bedriften eller kommunen din, så ser vi på hva vi kan få til sammen.

Nysgjerrig?