Maritech leverer sterk vekst i inntekt og resultat for 2017

Maritech rapporterer om inntekter for 2017 på 69,7 millioner kroner, en økning på 16,8% sammenlignet med 2016.

Etter et utfordrende år med negative resultater i 2016 leverer Maritech en positiv EBITDA på 9,9 millioner kroner og en EBIT på 6,5 millioner kroner for 2017. Maritech sitt fokus på digitalisering og strømlinjeforming av prosessene i sjømatsektoren har bidratt til dette positive resultatet.

«Utviklingen av skyløsninger for økt inntjening og effektivisering i sjømatbransjen har ført til et godt år for Maritech»

«Vår strategi er å utvide våre løsninger innenfor verdikjeden for sjømat med forbedret digital funksjonalitet som er skreddersydd for sjømatindustrien og dette vil fortsette å være vårt fokus og vår styrke. I 2017 lanserte vi våre første digitale produkter i public cloud og selskapet vant flere strategisk viktige kunder i Europa. Vi forventer en videre vekst i 2018 med utrulling av nye, skybaserte digitale salgsverktøy rettet mot sjømatprodusenter og tradere i det globale sjømatmarkedet.»

sier Janne T. Morstøl, administrerende direktør i Maritech Systems AS.

Fjorårets oppkjøp av Lillebakk Engineering, et raskt voksende norsk selskap med fokus på IoT, var en viktig milepæl for Maritech. Det samme var oppstarten av et innovasjonsprosjekt for digitalisering av norsk sjømattransport gjennom fokus på samhandling mellom eksportør, transportør og fortollingsagent i verdikjeden. Prosjektet er et samarbeid med Timpex og logistikkleverandøren DB Schenker med pilotkundene Coast Seafood og Cermaq. Maritech har i 2017 ansatt Janne T. Morstøl som CEO, Hege Wroldsen som Commercial Director og Raymond Haga som leder finans og forretningsstyring. I desember 2017 kjøpte Broodstock Capital 52 % av aksjene i Maritech Systems AS. Denne investeringen er en del av investorens strategi for å investere i markedslederne i vekstnisjer innen sjømat og dette har bidratt til å styrke Maritechs markedsposisjon.

Salget av programvareløsninger til den norske sjømatsektoren har vært spesielt godt og blant annet det nylig etablerte selskapet Norwegian Fish Company har tatt i bruk Maritech sine Trading – løsninger. Andre nye kunder er Icemar Seafood, Br. Andreassen, Pelagia Shetland, Mathias Bjørge, Viking Delights, Profika, Sjømat Tromsø, Nordøy Sea, Arctic Catch, Lyngen Reker, Njord Seafood og Vesteraalens. I tillegg har Maritech vunnet flere prosjekter i Europa, som med Arnarlax, Islands største oppdretter og p rodusent av kvalitetslaks. Maritech forventer ytterligere vekst i omsetning en i 2018 etter hvert som sjømatsektoren fortsetter å ta i bruk ny teknologi for effektiv og bærekraftig sjømatproduksjon.