Få fullt overblikk over trender og priser med vår nye lakserapport

I samarbeid med Sea Data Center har vårt analyseteam utviklet tjenesten Salmon Report, som gir unik beslutningsstøtte til produsenter, tradere, investorer og alle øvrige interessenter innen laksenæringen.

Verdien av strukturerte data

For å forvandle informasjon til verdifull kunnskap, er man avhengig av å kunne hente inn og sammenstille riktige data fra en rekke kilder. Slik kan innsikten effektivt brukes for å løse utfordringer, forbedre prosesser og få lønnsomme konkurransefortrinn.

Data om globale laksetrender kommer i forskjellige formater – noe som gjør det komplisert å identifisere og trekke ut den mest relevante informasjonen du trenger til benchmarking, planlegging og analyse. Konsekvensene av mangelfull innsikt kan være store. Svingende priser og kostnader gjør at timing i produksjonsplanleggingen kan være avgjørende for å oppnå best mulig marginer. Informasjon om prismønster og markedsforsyning kan endre produksjonsplaner, og dermed øke verdien på oppdrettsbestanden.

Økt presisjon – bedre marginer

I nært samarbeid med vår strategiske partner Sea Data Center har vi utviklet en rapport som gir deg oversikt over det globale laksemarkedet, og forenkler den tidkrevende prosessen med datadrevet analyse. All informasjon presenteres i et interaktivt dashboard som gir meningsfull innsikt og et oversiktsbilde over globale markedsforhold og trender for laks.

Rapporten er skreddersydd for å støtte beslutningsprosesser og risikostyring, øke kunnskap og forståelse for raskt skiftende globale markedsforhold, salgskanaler og nye produktmuligheter, samt for å hjelpe deg med å maksimere prisfastsettelse og marginplanlegging. Vår analyse-ekspertise, bransjekunnskap og vårt nettverk av partnere sikrer at vi leverer nøyaktig og tidsriktig informasjon du kan stole på, slik at du raskt kan reagere på endringer som er relevante for deg.

Ved hjelp av rapporten kan du

  • Overvåke forsyningen (biomasse) fra Norge, fordelt på område
  • Visualisere lakseforsyningen fra Norge til ulike globale markeder
  • Bygge gode prognoser ved hjelp av informasjon om den siste prisutviklingen
  • Sammenligne referansemarkeder
  • Beregne det høyeste lønnsomhetspunktet for vellykket produksjon / høsting
  • Utnytte logistikk- og frakttjenester mer effektivt, spesielt når det kreves kostbare, spesialiserte kjøretøyer og containere, eller det er utfordringer i forsyningskjeden

Nysgjerrig?

Vi vil gjerne snakke med deg!