Sterk vekst for IoT i Maritech

Over 138 000 sensorer er nå tilkoblet IoT-plattformen vår LINSiGHT, og teamet som jobber med videreutvikling, drift og implementering er større og sterkere enn noen gang.

Et tverrfaglig samspill

Maritech tok over LINSiGHT gjennom Lillebakk-oppkjøpet i 2020, som et ledd i vår offensive satsing på IoT (Internet of Things)/sensorikk og smart produksjon.

I tillegg til det faste kjerneteamet som har ansvaret for plattformen, er det nå flere ressurspersoner fra andre deler av Maritech som bringer tverrfaglig kompetanse inn i gruppa og bidrar etter behov. En av dem er Data Engineer Luiza Oancea, fra Data Science-avdelingen i Maritech.

– LINSiGHT + Maritech = sant. Dette samspillet er en svært god kombinasjon som kommer alle til gode, forteller Luiza, som har jobbet i Maritech siden 2016. Med en bachelor i økonomisk kybernetikk og master i logistikk, kombinerer hun tekniske ferdigheter med stor forretningsforståelse.

– Maritech har fått tilført verdifull kompetanse, spesielt innen IIoT (Industrial Internet of Things) og automasjon – samt en svært god, fleksibel og brukervennlig plattform med et bredt spekter av anvendelsesområder. Teamet som kom inn fra Lillebakk har blitt større og enda mer solid gjennom å ha fått mange nye ressurser i ryggen, som både styrker utvikling, support/drift og det administrative.

– Sammen kan vi skape innovasjon på et høyt nivå. Et eksempel er innen Smart Production, hvor kombinasjonen av forretningsdata og IoT-data til sammen gir en mye mer detaljert produksjonskontroll, sier Oancea.

IoT team Maritech

Spennende synergier

To av fjorårets tilskudd i teamet er systemutviklerne Johanne Tungehaug og Anders Nygård. Begge med bred utvikling- og driftserfaring fra tidligere jobber.

Anders jobber med backend-arkitektur for meldingsflyt og utvikling av microservices, samt med å se på hvordan LINSiGHT-plattformen kan utvikle seg videre fremover.

– Maritech har de siste årene lagt mye arbeid i å etablere og utvikle skyplattformen DigitalSeafood, som er bygget i Microsoft Azure. Gjennom DigitalSeafood leverer vi verdensledende SaaS-løsninger (Software as a Service) til internasjonale markedet – vi drar nå nytte av erfaringen fra dette arbeidet i videreutviklingen av LINSiGHT, og jobber også med å integrere LINSiGHT som del av plattfomen. Når det gjelder utviklingsressurser står vi også langt sterkere sammen enn hver for oss, i Maritech har vi eksempelvis tilgang på egne designere og frontend-/backend-team, mens det før var mye de samme ressursene som gjorde hele produktutviklingen, forteller Anders.

Smart produksjon

Johanne Tungehaug har en bachelorgrad i Digital Forretningsutvikling fra NTNU i Trondheim og har fulgt Microsoft University sitt utdanningsprogram innenfor Azure Cloud Platform. Etter å ha jobbet en tid som SecOps-konsulent i Syscom, startet hun i Lillebakk og ble med over til Maritech sommeren 2020. Her jobber hun med drift og videreutvikling av LINSiGHT, i tett samarbeid med kunder og partnere.

– LINSiGHT består av flere produkter som henger tett sammen, og mine arbeidsoppgaver faller innenfor de aller fleste. Mitt ansvar er hovedsaklig LINSiGHT.hmi, som er det grafiske grensesnittet hvor data blir presentert og visualisert. Det benyttes som et arbeids- og overvåkningsverktøy, og skal gi en totaloversikt over maskiner og utstyr. I prosjekt havner arbeidsoppgavene mine også innenfor LINSiGHT.connect, som er den delen av LINSiGHT hvor vi innhenter data fra kundens anlegg slik at vi kan kommunisere med utstyr, LINSiGHT.alarm hvor det settes opp alarmvarsling til kunden på SMS, e-post eller ved oppringing, og LINSiGHT.forms som er en skjemamodul for digitale sjekklister.

Johanne forteller at det hele tiden er mye som skjer, og alltid noe interessant å bryne seg på. – Vi har flere spennende prosjekter pågående, blant annet jobber vi for tiden med å levere et driftskontroll-anlegg for Vikenco sin nye fabrikk på Aukra. Det er et topp moderne anlegg der sensorikk gjør at man hele tiden har full kontroll og sanntidsdata om driftsstatus, kan optimalisere produksjonen og får varslinger dersom noe krever manuell oppfølging. Et godt eksempel på hvordan vi jobber tett sammen med resten av Maritech og sammen skaper løsninger som gir kundene stor merverdi. Her ser jeg et stort potensial fremover, sier Tungehaug.

 

Janne Tungehaug i Maritech

Are you curious?

We would love to talk to you

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.