Innovatører innen sjømatanalyse

I 2019 inngikk Maritech og Sea Data Center et strategisk partnerskap for å samarbeide tett om utvikling av innovative verktøy for analyse av sjømatdata. Med unike markedsinformasjon og benchmarking-verktøy gir verdifull innsikt til sjømatindustrien over hele verden.

Det store bildet

Sea Data Center, som ligger i Reykjavik, er en ledende leverandør av globale markedsdata og analyser for fiskeri og havbruk. Markedsinformasjonen leveres både via nettportalen seadatacenter.com og gjennom et Microsoft Power BI-analyseverktøy, som transformerer komplekse data til verdifull markedsinformasjon og innsikt. Tjenestene forenkler beslutningsprosessene for fagpersoner i sjømatbransjen og forbedrer selskapets virksomhet. I tillegg gir analysene et helhetsbilde av markedsutviklingen, og tilbud og prisutvikling.

I over 40 år har Maritech jobbet tett med sjømatindustrien, digitalisert manuelle prosesser og muliggjort full sporbarhet gjennom å skape verdensledende programvareløsninger for verdikjeden for sjømat. Analytics er et av Maritechs viktigste satsingsområder og har i flere år vært en av de største teknologitrendene i verden, i alle bransjer over hele verden. Sammen samler Maritech og Sea Data Center et unikt sett med markedsinformasjon og benchmarkingverktøy, slik at kundene kan sammenligne de nyeste sjømatmarkedstilbudene og pristrendene mot egne data.

Lidenskap for sjømatdata

Sea Data Center representerer nå hele Maritech-porteføljen på Island, som en del av den globale Maritech-gruppen. Anna Björk Theodórsdóttir er administrerende direktør og en av stifterne av Sea Data Center, og hun er også en nøkkelressurs i Maritechs Analytics-team.

“Vi gir nøkkelinformasjon om global sjømatforsyning og prisinformasjon som gjør kundene våre i stand til å benchmarke produktene sine mot markedet. Det unike er at vi tilbyr en 360-graders oversikt over sjømatnæringen, med den siste utviklingen innen tilbud og råvarepriser, handelstrender og forbrukerpriser, alt på samme sted. Videre tilbyr plattformen trackers for produkter og arter som gir brukeren forståelse og innsikt i det store bildet. Denne oversikten tilbys ikke av noen andre – du kan beskrive tjenestene våre som en “Bloomberg” for sjømat. Støtte til kundens beslutningsprosesser og risikostyring muliggjør forbedringer i selskapets virksomhet, ettersom de får bedre forståelse av de globale markedsforholdene, salgskanalene, produktmulighetene og den virkelige verdien av deres produkt.»

“Hovedutfordringen for selskapene er at sjømatdata kommer i forskjellige formater gjennom ulike kilder, noe som gjør det vanskelig og tidkrevende å sile og hente ut den mest relevante informasjonen. Vi hjelper kundene våre ved å samle markedsinformasjon på en kostnadseffektiv og hensiktsmessig måte, med lavere risiko enn gjennom en manuell prosess eller ved å bruke andre, mindre komplette løsninger.” 

Lanserer ny torskerapport

På årets NASF i mars presenterte Maritech og Sea Data Center «Salmon Report», vår første felles lansering i 2020. På vårt webinar “Opportunities and challenges in the Atlantic Cod markets. Strategic outlook with Seafood Data Analytics and Price Forecasting” 1. oktober presenterte vi en smakebit av vår nye Atlantic Cod Forecasting Report, som vil bli lansert i slutten av oktober. Spør oss gjerne om få se webseminaret.

Med dagens usikre tider, er det en utfordring å planlegge fangst, bearbeiding og salg i 2021, sier Theodórsdóttir. “Å ta strategiske valg for neste år er vanskelig. Fiskeriene må håndtere stor usikkerhet, men når dataene blir rikere og mer nøyaktige, kan du basere beslutningene dine på best tilgjengelig informasjon for å redusere risiko og øke forutsigbarheent. Rapporten inkluderer forsynings- og prisvarsling for alle større hvitfisk-arter.”

“Dataene har blitt rikere og mer detaljerte i alle deler av bransjen, og databasert beslutningstaking er allerede en realitet. Bedrifter som bruker data og analyser for å forme beslutningstakingen har greid å gå forbi konkurrentene. Du bør ikke ligge etter fordi du ikke har den informasjonen konkurrentene dine har.»

Sea Data Center har lang erfaring med å samle inn, analysere og presentere data for fiskeri og havbruk, og vår prognosemodell tar hensyn til alle viktige påvirkningsfaktorer på tilbud, etterspørsel og handelsside i næringen. “Vår prognose er basert på de beste tilgjengelige dataene i alle større nasjonale leverandører og markeder, inkludert aksjeutvikling, kvoter, fangstrender, handel og etterspørsel og prisutvikling i alle de store markedene. Analysen vår viser resultatene av vår prognosemodell som forutsier forsyning fra alle de viktigste leveringslandene, med en oversikt over de viktigste produktkategoriene. Prisutviklingen for det siste året vil bli tydelig, samt en forventet prisutvikling for neste år og sannsynlig utvikling de neste tre årene.”

Å planlegge og systematisere dine neste trekk er ingen enkel oppgave, men vi er her for å hjelpe.

Anna Björk Theodórsdóttir, administrerende direktør Sea Data Center.

Kundene sier

 • “Viktig å forstå eksport av hel fisk til produksjonsland”
 • “Interessant å oppdage nye åpninger i markedet for mitt produkt”
 • “Gir en god oversikt av det store bildet og de nyeste markedstrendene.”
 • “Seadatacenter.com er et driftsverktøy / arbeidsverktøy for sjømatnæringen”
 • “Enkelt å få øye på nye markeder og å bruke dataene til sammenligning – oss mot markedet”
 • «Vi eksporterer store volumer og seadatacenter.com gir oss enkel tilgang til prisdata som vi bruker for å verifisere markedspriser for kjerneproduktene våre»
 • «Handelsflytanalysen er svært verdifull. Det er lett å kartlegge handelen, hvor fisken blir fanget og hvor den går; produktstrømmen.»
 • “Vi selger et nisjeprodukt til et nisjemarked. Seadatacenter.com gir oss muligheten til enkelt å beregne markedsandelen og evaluere produktprisen. ”
 • «Det er viktig å følge prisutviklingen fra år til år»
 • «Det er svært verdifullt å ha markedskunnskapen som seadatacenter.com gir
 • » Det er viktig å ha oversikt over tilbudet som kommer inn i markedet. «
 • «Å ha tilgang til data fra en tredjepart for å validere eventuelle prisendringer er viktig.»
 • «Verdifullt å ha oversikt over tilbudet i utenlandske markeder og alt på samme sted.»
 • “Vi ønsker å følge forbrukerprisene for torskfilet”
 • «Det er verdifullt for oss som produsent å kunne overvåke produktprisen for forbrukeren.»

Vi vil gjerne fortelle deg mer

Ta kontakt med vårt salgsteam