Enkel informasjonsflyt og full kontroll

Timpex Connect er et skybasert bookingsystem som forenkler informasjonsflyten mellom kjøper og selger av transport og logistikk.

Systemet gir oversikt og kontroll på bestilt transport, gods på vei og fullførte oppdrag. Her foretar kjøper enkle og fleksible bestillinger direkte til transportøren. 

Bedre presisjon og tettere kunderelasjon

Ved å tilby Timpex Connect til dine kunder, kan du oppnå en tettere knytning til disse. Elektronisk booking minsker arbeidet og befrakter gjør kun enkle justeringer på oppdragene. Om kunden booker elektronisk minsker også sjansen for feil og avvik. 

Gjennom modulen Access i Connect, får du muligheten til å tilby dine kunder sporing, dokumentdeling, rapporter, transportpris, fakturakopier og synkronisering på kundenummer. Alt som blir registrert på kundens kundenummer blir synlig i kundens Connect, slik får kunden full kontroll og enkel oversikt over alle sine oppdrag, med full sporing. 

Full oversikt med Timpex Connect

Timpex Connect gjør at transportkjøper kan kvalitetssikre og overvåke bestillingene sine i ett og samme system. Systemet blir «dashbordet» for bestillinger, basert på nåtidsinformasjon og historiske data. Ta i bruk fordelen med enkel og automatisert dokumentbehandling på hver forsendelse, automatisk prisforespørsel og elektronisk godkjenning av pris. Med Timpex Connect gir du dine kunder tilgang til den informasjonen som ofte er etterspurt – 24/7: 

  • Booking/transportordre 
  • Priskalkulasjon 
  • Track & Trace 
  • Dokumentsenter, internt og eksternt 
  • Statistikker 
  • Integrasjoner 

Nysgjerrig?