Bærekraftsrapportering

Driver du transportselskap? Nå kan vi hjelpe deg å automatisere CO2-rapporteringen, slik at du kan bruke tiden din på noe annet.

 

Hvordan forbereder du deg på nye bærekraftsforskrifter og rapporteringskrav?

Du trenger ikke å gjøre det alene, og det er absolutt lettere å håndtere når du har gode digitale verktøy og kan automatisere så mye som mulig. I tillegg til at du sparer verdifull tid, blir det også enklere å spore og redusere utslippene fra selskapet du er en del av.

Med bærekraftsrapportering fra Maritech får du detaljert informasjon og dokumentasjon om utslippene fra transportaktivitetene dere har, og du kan enkelt  automatisere beregningene av CO2-utslipp – både fra hvert enkelt transportmiddel og flere turer innenfor en kategori, et prosjekt eller en periode.

Systemet måler trender og lar deg estimere ulike scenarier for å beregne effekten av ulike ruter og transportmidler.

I tråd med EUs taksonomi

Informasjonen visualiseres i dashbord, og gir både oversikt og detaljert kunnskap om for eksempel omsetning, trafikkflyt, leveringspresisjon og fyllingsgrad. Med sammensatte data fra alle turer kan du enkelt analysere og sammenligne detaljer, og få ny innsikt og bedre kontroll.

Bærekraftsrapportering er inkludert i Maritech Analytics for Logistikk, og integrert med Timpex TMS. Den kan selvfølgelig også integreres med andre TMS-systemer. Verktøyene er skreddersydd for transportnæringen og er utviklet i tråd med EUs taksonomi og Handlingsplanen for Bærekraftig finans.

Illustrasjon miljørapportering for logistikk fra Maritech

Valgte CO2-rapportering fra Maritech

Vi er stolte av å få samarbeide tett med Nor-log Gruppen, som bruker både Timpex TMS (Transportstyringssystem), Timpex CMS (Tollklarering), Timpex Confirm tracking tool og Timpex Connect kommunikasjonsløsning fra oss.

Høsten 2021 valgte Nor-log også Maritech som partner innen miljørapportering, for å gjøre det enklere å redusere utslipp, samt sikre informasjon og dokumentasjon i henhold til kravene fra EU og norske myndigheter.

Nysgjerrig?