Våre fem beste tips til kvalitetssikring av logistikk-oppdrag

Hvordan kan du redusere risikoen for feil, mangler og forsinkelser i forbindelse med dine logistikk-oppdrag? Les anbefalingene fra vårt erfarne logistikk-team.

1. Legg til rette for enkel deling av dokumenter

For å sikre effektiv samhandling, må det legges til rette for at alle har tilgang på dokumentene de trenger, når de trenger dem. En elektronisk løsning for dokumenthåndtering er en god investering for de aller fleste selskaper. Man reduserer unødig bruk av tid, sårbarhet og personavhengighet. Nødvendig dokumentasjon ligger klart for transportøren slik at man slipper å lete gjennom mail for å finne det som er nødvendig for transporten.

2. Sørg for at transportøren får ferdig utfylte logistikk-oppdrag

Mangelfull informasjon krever ressurser til oppfølging, og øker samtidig risikoen for feil og mangler. En helt eller delvis manuell rutine medfører også ekstra kostnader knyttet til kontroll og dokumentasjon. Med en digital løsning som er integrert med ditt TMS-system (Transport Management System), vil all nødvendig informasjon automatisk være registrert, dokumentert og tilgjengelig. Befrakter trenger kun å gjøre enkle justeringer på oppdragene ved behov. Du trenger ikke lenger å koordinere personlig med transportbestiller, og sikrer at alt blir riktig med en gang.

3. Sporing er en forutsetning

Dagens kunder forventer full sporing av sine logistikk-oppdrag. I tillegg til at de selv enkelt kan holde seg oppdatert, unngår du å bruke unødig tid på manuelle statusoppdateringer og håndtering av henvendelser.

4. Tilby kunden å velge automatisk prising

Automatisk prising sikrer at dine kunder får korrekt pris i henhold til sine avtaler. At kunden få riktig pris hver gang styrker kundens tillit til deg som transportør. Dette bør kunne velges og signeres elektronisk av kunden.

Ved å benytte seg av automatisk prising vil kunden også få «instant feedback» på sine bookinger, og slipper å vente på at dette skal gjøres manuelt. Samtidig sparer du som transportør verdifull tid på at dette går automatisk.

Men husk – det er viktig å sørge for at alle prisavtaler ligger inne korrekt til enhver tid. 

5. Gi kunden full oversikt over sine kostnader

Ved å integrere faktureringsløsningen med bookingsystemet, har kundene dine til enhver tid oppdatert oversikt over sine transportkostnader. Kunden vil kunne se tilbake på sine bookinger av logistikk-oppdrag, og enkelt sjekke at faktura er korrekt opp mot hva som er avtalt. En korrekt faktura sikrer også raskere innbetalinger fra dine kunder.

Bli kjent med Timpex Connect – vårt skybaserte bookingsystem som forenkler informasjonsflyten mellom kjøper og selger av transport og logistikk.

Nysgjerrig?