Alltid ett steg foran

Til og med Microsoft sliter med å henge med i svingene til gjengen på Innovasjonslaben hos Maritech. – Det er et helt rått lag med svært høy kompetanse, sier Bjørnar Kvalsnes, Product and Technology Director i Maritech.

Vinnerlag med høye ambisjoner

Teamet på Innovasjonslaben utvikler skyløsningene våre, og skal ha en stor del av æren for at Maritech har kommet dit vi er i dag.

– Det har skjedd et par ganger at Microsoft ikke har kunnet hjelpe oss når vi har ringt dem for support, fordi de rett og slett ikke har tenkt så langt som vi har gjort, smiler Bjørnar.

– Vi har et av de største utviklingsmiljøene i hele Midt-Norge, det er ganske tøft. Kompetansen denne gjengen sitter med, og det lagarbeidet som blir lagt ned hver dag, er helt unikt.

Siden Innovasjonslaben ble åpnet i 2018, har Maritech jobbet målrettet med å sette sammen et vinnerlag.

– Vi bygde opp en gruppe der vi blandet seniorer med lang erfaring med nyansatte. De fikk mulighet til å starte opp fra scratch som et lag, lage et rammeverk sammen og bygge opp hele Innovasjonslaben sammen, forteller Hildegunn Trondsen, som er leder for utviklerne i Maritech.

Teamet fungerer ifølge dem selv som et fotball-lag der alle har ulike roller.

– Vi har ulike styrker fordelt utover hele teamet. Sitter ikke med all kompetanse hver for oss, som et team blir vi veldig bra. Vi er spissa mot forskjellige områder, og det er en styrke. Men felles for alle er at vi vil finne ut nye ting og gjør ting på nye måter. Alle er veldig opptatt av å lage verktøy for at det skal bli lett for andre å jobbe og som er lett for andre å videreutvikle, sier Leif Sverre Reistad, Utvikler på Innovasjonslaben.

Hildegunn bekrefter at lagfølelsen står sterkt, både faglig og på det menneskelige planet.

– Når vi tar inn sommervikarer og lærlinger er alle supre når det gjelder å ta imot dem og inkludere dem. De er svært delevillige. Det er dette metodikken vår handler om, og også to av våre kjerneverdier som selskap; å hjelpe hverandre og innovere sammen. Onboarding av nye personer går sømløst fordi vi har et tydelig rammeverk og en bestemt måte å jobbe på, sier Trondsen.

Design Thinking  + Scrum

Teamet i Innovasjonslaben jobber etter Design Thinking og Scrum-metodikk. Design Thinking omtales ofte som designdrevet innovasjon, og er en menneske- og verdiorientert metodikk for innovasjon og utvikling. Den kobler en analytisk tilnærming med intuisjon og kreativitet, og forskning viser at denne måten å tenke og jobbe på kan gi store gevinster.

– Her i Maritech har vi benyttet Design Thinking siden 2019, forteller Hildegunn. – Da deltok vi i Innovasjon Norge-programmet Omstillingsmotor, der formålet er et digitalt kompetanseløft i norsk næringsliv. Vi kom med i programmet gjennom kompetanseklyngen NCE iKuben, som vi er deltaker i, og det vi lærte har fått stor betydning for hvordan vi nå jobber med innovasjon og utvikling i hele Maritech.

Scrum er et enkelt rammeverk for å optimalisere produktutvikling – i utgangspunktet programvare. Det er basert på utvikling og leveranser i korte iterasjoner, og baserer seg på selvstyrte, tverrfaglige team på mellom 5-9 personer – populært kalt two pizza teams; det skal aldri være flere enn at to pizzaer er nok. Utviklingsteamet skal ha myndighet til å løse oppgavene slik de finner mest hensiktsmessig – innenfor visse rammer, med fokus på høy kvalitet og kontinuerlig læring.

Maritech

Maritech bygger nå all ny programvare i Microsoft Azure, der løsningene våre leveres som Software as a Service (SaaS); abonnementsbaserte tjenester – i vår egenutviklede skyplattform DigitalSeafood.

– Vi velger hele tiden å bruke den nyeste teknologien og skal alltid være i front – best-of-breed, både når det gjelder funksjonalitet og brukervennlighet. Microsoft Azure gir oss mulighetene, fleksibiliteten og tryggheten vi trenger for å være i verdenstoppen, og gjør at kundene får maksimalt utbytte av å velge en skyløsning fra oss, sier Bjørnar.

– Gjennom Azure kan vi benytte avanserte Microsoft-verktøy inn i utviklingen av vår egen software, og vi bruker Microsofts infrastruktur og kompetanse til drift og leveranse av løsningene våre ut til kunder i hele verden. Det er enkelt å skalere antall brukere og kapasitet opp/ned etter behov, vi kan garantere oppetiden – og det aller viktigste; svært høy sikkerhet. Hvert år bruker Microsoft over 1 milliard dollar på sikkerhet, det illustrerer godt hvor mye sterkere vi er med en slik solid partner i ryggen.

Det er ikke bare internt i Maritech at teamet blir roset opp i skyene. I høst gjorde et eksternt konsulentselskap en evaluering av både arkitekturen, avdelingen og metodikken – konklusjonen var svært positiv.

– De slo fast at vi er i det øvre sjiktet, og ble imponerte over arbeidet som er gjort, sier Kvalsnes. – En flott anerkjennelse av en svært dyktig gjeng og innsatsen de legger ned hver eneste dag.

Are you curious?

Let us  know! We would love to talk to you.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.